Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Självständigt arbete i internationella relationer med inriktning mot global politisk ekonomi för masterexamen

Kursen syftar till att studenterna ska lära sig att planera och genomföra ett självständigt forskningsarbete inom ämnet, samt få färdigheter i akademisk seminariediskussion.

Kursen ges på engelska.

OBS: Denna kurs är enbart tillgänglig för studenter inom masterprogrammet i global politisk ekonomi.

För närmare information om kursen, se den engelskspråkiga kurssidan.