Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Självständigt arbete i ekonomisk historia med inriktning mot global politisk ekonomi för masterexamen

Kursen syftar till att studenterna ska lära sig att planera och genomföra ett självständigt forskningsarbete inom ämnet, samt få färdigheter i akademisk seminariediskussion.

Kursen ges på engelska.

För närmare information om kursen, se den engelskspråkiga kurssidan.

  • Schema

    Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
  • Kontakt