Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Självständigt arbete i spanska – Kombinationsprogrammet

Kursen innehåller ett skriftligt examensarbete på 15 hp som innebär att självständigt lösa en begränsad forskningsuppgift med anknytning till något av de ämnesområden som behandlas inom Kombinationsprogrammet. Arbetet presenteras på spanska och ventileras vid ett seminarium. I kursen ingår träning av den skriftliga uttrycksfärdigheten, särskilt inom akademiska genrer, och mediering mellan svenska och spanska. Teorier och metoder inom lingvistik introduceras och exemplifieras med analyser av muntligt och skriftligt språk. Tonvikten ligger på diskurs och pragmatik.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.
  • Schema

    Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.