Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Spanska, Litteraturvetenskaplig fördjupning

I kursen ingår läsning av spanskspråkiga skönlitterära texter från en eller flera litteraturhistoriska epoker och som relateras till den historiska, litteraturhistoriska och kulturella kontexten. Utifrån relevanta litteraturvetenskapliga teorier och metoder erhåller studenten redskap for att läsa, förstå och tolka de givna texterna. En mindre forskningsuppgift utförs inom någon av huvudområdets aktuella forskningsinriktningar.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.