Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Finska, Introduktion till skönlitterär översättning i teori och praktik

Kursen ger grundläggande kunskaper i skönlitterär översättning från finska till svenska. Den vänder sig till studenter med förkunskaper i finska; undervisningsspråket är finska.

Studenter från Institutionen för socialt arbete på biblioteket.
Foto: Niklas Björling

Under kursen presenteras och analyseras olika översättningsstrategier samt skönlitterära genrer och deras stilistiska egenskaper ur ett översättningsperspektiv. Kursen ger även kunskaper om kontrastiv analys av skönlitterära översättningar och deras källtexter. Studenterna gör en individuell översättningsuppgift i form av en skönlitterär text som diskuteras under kursens gång. Kursen ger även förtrogenhet med praktiskt redaktörsarbete vid översättning av litterära texter i Sverige.