Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Principer för management

Kursens övergripande syfte är att möjliggöra att studenterna kan analysera organisationer med hjälp av olika teorier.

Kursen syftar till att ge studenterna en förståelse för organisationsteorier. Världen är organiserad – allt och alla deltar i organiserat liv, genom att ta bussen till universitetet, äta middag med familjen – eller lösa komplexa strategiska problem i en grupp av konsulter. Men organisationer är komplexa: deras omgivning förändras, medlemmar kommer och gå, människor lär och utvecklas. För att förstå organisationer behöver vi inte bara en, utan flera teorier. Den här kursen erbjuder insikter i några betydelsefulla organisationsteorier på flera sätt: genom läsning, att arbeta i team och att analysera organisationer.

 

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Kursen består av en kombination av föreläsningar, seminarier, grupparbete samt en betydande andel självstudier. Kursen examineras kontinuerligt genom de olika utbildningsmomenten.
  Kursen arbetsinsats omfattar 200 timmar motsvarande 7,5 ECTS.
  Undervisningsspråk är engelska.

  Examination

  Examinationen sker kontinuerligt genom kursens olika lärandeaktiviteter. Varje examinationsmoment är viktat i relation till sin tyngd och betydelse för kursens sammantagna examination. Studentens resultat från de olika examinationsmomenten summeras till en kurspoäng som översätts till slutbetyg.

  Examinationsmoment
  Kursen består av följande viktade examinationsmoment:
  1. Individuell skriftlig tentamen.
  2. Gruppbaserad case-uppgift.
  3. Gruppbaserad case-uppgift.

  Efter fullgjord kurs erhåller studenten betyg enligt en skala relaterad till kursens lärandemål. A, B, C, D och E är godkända betyg. Fx samt F är underkända betyg. Betyget Fx kan kompletteras till betyget E.
   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Se litteraturlista i aktuell kursplan.

 • Kontakt

  Kurskoordinator: coursecoordinator@sbs.su.se

  Kursansvar: Hans Rämö