Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Grundkurs i organisation

 • 7,5 hp

Kursens övergripande syfte är att göra dig förtrogen med teorier som rör organisation, organiserad verksamhet och ledning av organisationer samt introduktion till ett hållbarhetsperspektiv.

För dig som är antagen HT2020

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Välkommen till Företagsekonomiska institutionen! Under höstterminens första period, 31/8-2/11 kommer all undervisning vara online. Se schema för mer information.

Obligatorisk registrering senast den 23 augusti!

Mellan den 10-23 augusti måste du registrera dig på kurserna som ingår i programmet/kurspaketet, för att behålla din plats! Det gör du på följande sätt:

 1. Aktivera ditt universitetskonto på aktivera.su.se
  (om du inte redan har ett universitetskonto på Stockholms universitet)
 2. Registrera dig mellan den 10-23 augusti via student.ladok.se
 3. Uppdatera din e-postadress i Ladok

När syns min registrering i Athena?

När du är registrerad i Ladok syns din registrering i Athena. Athena är universitets interna studieadministrativa system som du bland annat använder för att anmäla dig till tentamen, gruppövningar och seminarier. I Athena kan du se dina registreringar, kursinformation, schema mm.

Logga in i Athena

Länk till Athena
Hur du kommer igång med Athena

Skjuta upp studiestarten

Om du har blivit antagen men inte kan påbörja programmet den terminen kan du ansöka om att få anstånd med studiestarten. Skälet till anstånd ska normalt ha uppkommit efter anmälningstidens utgång. Läs mer här: Skjuta upp studiestarten

Stockholms universitet

Företagsekonomiska institutionen är en del av Stockholms universitet. Här finns information till dig som börjar studera vid Stockholms universitet höstterminen 2020: Studenthandboken

Återbud

Är du inte längre intresserad av platsen kan du lämna återbud innan du registrerat dig på antagning.se
Mer information om hur du lämnar återbud

Har du en funktionsnedsättning?

Information om stöd, hjälpmedel och kontaktpersoner

Fusk, otillåtet samarbete och plagiering

Det är mycket viktigt att känna till vilka regler som gäller för fusk etc vid Stockholm Business School.
Läs om våra regler kring fusk och plagiering

Studievägledning

Vi studievägledare finns här för att hjälpa dig med dina studieval.
Kontaktuppgifter, mottagnings- och telefontider till studievägledarna

Studierelaterad information

Här hittar du Allmän studieinformation som är bra för dig som är student att känna till, bl a vanliga frågor och svar.

Läs mer på institutionens webbplats

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Kursen behandlar framväxten av teorier och synsätt på organisering och ledning av företag och andra typer av organisationer samt hållbarhetsbegreppet. Kursen tar upp hur organisationer beskrivs, hur arbetsfördelning och koordinering kan förstås och går till. Teorier som behandlar villkor för och konsekvenser av olika former för organisering och ledning samt kopplingar mellan de olika teoretiska inriktningarna och övergången från ett industriellt till ett postindustriellt samhälle presenteras, diskuteras och prövas. Kursen ger kunskap om grundläggande organisatoriska begrepp, färdigheter i att använda teorier/modeller, för att analysera organisatoriska problem samt att kritiskt kunna utvärdera och jämföra olika sätt att analysera företag och organisationer.

Grundkursen i organisation går på halvfart under period 1-2 under hösten på kvällstid. I kursen ingår en salstentamen.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Kursen består av en kombination av föreläsningar, grupparbete samt en betydande andel självstudier. Kursen examineras kontinuerligt genom de olika utbildningsmomenten. Undervisningsspråk är svenska. Vid enstaka föreläsningar kan engelska förekomma.

  Examination

  Examinationen sker kontinuerligt genom kursens olika lärandeaktiviteter. Varje examinationsmoment är viktat i relation till sin tyngd och betydelse för kursens sammantagna examination. Studentens resultat från de olika examinationsmomenten summeras till en kurspoäng som översätts till slutbetyg.

  Examinationsmoment
  Kursen består av följande viktade examinationsmoment:
  1. Individuell skriftlig tentamen.
  2. Gruppuppgift.

  Efter fullgjord kurs erhåller studenten betyg enligt en skala relaterad till kursens lärandemål. A, B, C, D och E är godkända betyg. Fx samt F är underkända betyg. Betyget Fx kan kompletteras till betyget E.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Se litteraturlista i aktuell kursplan.

   

 • Kontakt

  Kurskoordinator: coursecoordinator@sbs.su.se

  Kursansvar: Tony Fang