Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Principer för marknadsföring

Principer för marknadsföring ger en introduktion i ämnet marknadsföring.

Kursen ger studenterna en introduktion i ämnesområdet marknadsföring och bygger på ett klassiskt konsumentmarknadsföringsperspektiv som under kursens gång kommer att utmanas av nya perspektiv, t ex tjänstemarknadsföring, marknadsföring företag-till-företag, konsumentbeteende och
marknadskommunikation.

Kärnan i kursen är kunskaper om företags beslutsprocesser när det gäller
marknadsföring för olika ändamål, inbegripet icke-statliga organisationer och offentliga organisationer.
Kursen behandlar följande ämnen:

 • Strategier för marknadsföring
 • Företaget och dess omgivning, marknadsanalys
 • Köparbeteende på konsument- och affärsmarknader
 • Marknadssegmentering
 • Varumärken och marknadskommunikation
 • Produkt-, pris-, och distributionsstrategier
 • Affärsetik och företags samhällsansvar
 • Marknadsundersökningar
 • Företagets perspektiv på marknadsföring
 • Läsa och skriva akademisk engelska

 

 • Kursupplägg

  Kursen arbetsinsats omfattar 200 timmar motsvarande 7,5 ECTS (40 timmar per vecka motsvarande 1,5 ECTS).

  Undervisningsspråk är engelska.

  Undervisning

  Kursen består av en kombination av föreläsningar, seminarier, grupparbete samt en betydande andel självstudier. Kursen examineras kontinuerligt genom de olika utbildningsmomenten.
  Observera att samtliga kursaktiviteter, så som föreläsningar, seminarier, inlämnings- och examinationsmoment, genomförs på engelska då undervisningsspråket är engelska.

  Examination

  Examinationen sker kontinuerligt genom kursens olika lärandeaktiviteter. Varje examinationsmoment är viktat i relation till sin tyngd och betydelse för kursens sammantagna examination. Studentens resultat från de olika examinationsmomenten summeras till en kurspoäng som översätts till slutbetyg.

  Examinationsmoment

  Kursen består av följande viktade examinationsmoment:
  1. Skriftlig individuell tentamen.
  2. Grupparbete och presentation.

  Efter fullgjord kurs erhåller studenten betyg enligt en skala relaterad till kursens lärandemål. A, B, C, D och E är godkända betyg. Fx samt F är underkända betyg. Betyget Fx kan kompletteras till betyget E.

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Kurskoordinator: coursecoordinator@sbs.su.se

  Kursansvar: Susanna Molander