Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Finansiering II

Kunskapen om investeringsprocesser och finanssäkerhet har ökat i betydelse under de senaste årtiondena i takt med att finansindustrin har ökat i betydelse och individer har fått mer ansvar för att investera sina egna pensionspremier.

På senare år har det blivit allt viktigare att överväga konsekvenser för hållbarhet, sociala och governance aspekter inom investeringar. Några av de ämnen som tas upp i kursen är finansmarknader, portföljteori, finansiella instrument, marknadseffektivitet, beteendefinans, portföljutvärdering och internationell diversifiering och principer för ansvarsfulla investeringar. Kursen ger ökade kunskaper om finansiella instrument, portföljförvaltning, investeringspsykologi och investeringsprocesser.

 • Kursupplägg

  Kursen arbetsinsats omfattar 200 timmar motsvarande 7,5 ECTS (40 timmar per vecka motsvarande 1,5 ECTS).
  Undervisningsspråk är engelska. Observera att samtliga kursaktiviteter, så som föreläsningar, seminarier, inlämnings- och examinationsmoment, genomförs på engelska då undervisningsspråket är engelska.

  Undervisning

  Kursen består av föreläsningar, seminarier, grupparbeten, en betydande andel självstudier och ett portföljförvaltningsprojekt.
   

   

  Examination

  Kursen examineras kontinuerligt genom de olika utbildningsmomenten. Varje examinationsmoment är viktat i relation till sin tyngd och betydelse för kursens sammantagna examination. Studentens resultat från de olika examinationsmomenten summeras till en kurspoäng som översätts till slutbetyg.

  Examinationsmoment
  Kursen består av följande viktade examinationsmoment:
  1. Individuellt avslutande examinationsmoment.
  2. Examinationsmoment 2, MCQ-test.
  3. Examinationsmoment 3, portföljsimulering.

  Efter fullgjord kurs erhåller studenten betyg enligt en skala relaterad till kursens lärandemål. A, B, C, D och E är godkända betyg. F är underkänt betyg.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Bodie, Investments 13th edition, ISBN 9781398929326

   

   

   

 • Kontakt

  Kurskoordinator: coursecoordinator@sbs.su.se

  Kursansvar: Mia Hinnerich