Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Redovisning II

Internredovisning och ekonomisk styrning handlar om att planera, genomföra, följa upp och utvärdera samt anpassa en verksamhet i strävan att uppnå dess mål.

Under kursen behandlas internredovisning och ekonomistyrningens problem och möjligheter utifrån olika perspektiv, i olika situationer och inom olika typer av verksamheter. Vi går igenom grundläggande begrepp, modeller, metoder och synsätt som rör internredovisning och ekonomisk styrning. Kursen omfattar även områdets historiska framväxt och aktuella utvecklingstrender inom t ex etik och mänskliga rättigheter, såväl i Sverige som internationellt.

Kursens övergripande syfte är att utveckla studentens förmåga att med hjälp av vetenskapligt grundad teoribildning analysera ekonomisk information i syfte att fatta relevanta beslut om verksamhetsförändringar som ska leda till kvalitets- och resultatförbättringar.

 • Kursupplägg

  Kursen arbetsinsats omfattar 200 timmar motsvarande 7,5 ECTS.
  Undervisningsspråk är svenska.

  Undervisning

  Kursen består av en kombination av föreläsningar, seminarier, grupparbete samt en betydande andel självstudier. Kursen examineras kontinuerligt genom de olika utbildningsmomenten.
   

  Examination

  Examinationen sker kontinuerligt genom kursens olika lärandeaktiviteter. Varje examinationsmoment är viktat i relation till sin tyngd och betydelse för kursens sammantagna examination. Studentens resultat från de olika examinationsmomenten summeras till en kurspoäng som översätts till slutbetyg.

  Examinationsmoment
  Kursen består av följande viktade examinationsmoment:
  1. Examinationsmoment 1: Finansiell styrning.
  2. Examinationsmoment 2: Budgetering och kalkylering.
  3. Examinationsmoment 3: Icke-finansiell styrning.
  4. Individuellt avslutande examinationsmoment: Skriftlig tentamen.

  Efter fullgjord kurs erhåller studenten betyg enligt en skala relaterad till kursens lärandemål. A, B, C, D och E är godkända betyg. F är underkänt betyg.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  - Almqvist, R., Graaf, J., Jannesson, E., Parment, A. och Skoog, M. (2020) Boken om ekonomistyrning. Upplaga 3. Huvudbok. Studentlitteratur
  (även den äldre upplagan från 2018, upplaga 2, fungerar lika väl för att följa och klara av kursen)
  - Föreläsningsanteckningar samt videos (uppladdade i Athena)

   

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kurskoordinator: coursecoordinator@sbs.su.se

  Kursansvar: Gustav Johed