Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Ekonomi, politik och kultur

Kursens övergripande syfte är att sammanfatta och kritiskt diskutera den komplexa relationen mellan företag, kultur och politik i dagens samhälle.

Kursens syfte är att utforska interreaktionen mellan politik och näringsliv, och dess effekt på sättet vi lever och arbetar. För att kunna uppnå syftet kommer kursen att erbjuda en översikt över den föränderliga relationen mellan politik och näringsliv under de senaste decennierna. På basis av detta kommer kursen även att erbjuda en insikt i arenor där näringslivets intressen påverkar i hög grad samhället, inklusive hur sätt vi lever och arbetar på kan komma att förändras framöver. För att främja studentens kritiska förmåga, fokuserar kursen på essäskrivande. I syfte att utveckla sin skriv och tankeförmåga får studenten löpande kommentarer, betyg och återkoppling av såväl lärare som andra studenter.
 

 • Kursupplägg

  Kursen arbetsinsats omfattar 200 timmar motsvarande 7,5 ECTS (40 timmar per vecka motsvarande 1,5 ECTS).
  Undervisningsspråk är engelska.

  Undervisning

  Kursen består av en kombination av föreläsningar, seminarier, grupparbete samt en betydande andel självstudier. Kursen examineras kontinuerligt genom de olika utbildningsmomenten.
  Observera att samtliga kursaktiviteter, så som föreläsningar, seminarier,
  inlämnings- och examinationsmoment, genomförs på engelska då undervisningsspråket är engelska.

  Examination

  Examinationen sker kontinuerligt genom kursens olika lärandeaktiviteter. Varje examinationsmoment är viktat i relation till sin tyngd och betydelse för kursens sammantagna examination. Studentens resultat från de olika examinationsmomenten summeras till en kurspoäng som översätts till slutbetyg.

  Examinationsmoment
  Kursen består av följande viktade examinationsmoment:
  1. Individuell essä.
  2. Presentation papper.
  3. Respondent papper 1.
  4. Respondent papper 2.
  5. PM

  Efter fullgjord kurs erhåller studenten betyg enligt en skala relaterad till kursens lärandemål. A, B, C, D och E är godkända betyg. Fx samt F är underkända betyg. Betyget Fx kan kompletteras till betyget E.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Se litteraturlista i aktuell kursplan.

 • Kontakt

  Kurskoordinator: coursecoordinator@sbs.su.se

  Kursansvar: Anselm Schneider och Nick Butler