Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Globala marknader

Denna kurs kommer att ge studenterna inblickar i hur affärer görs på olika marknader och över gränser i en globaliserad värld.