Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Introduktion till finansiella derivat

Kursen ger en introduktion till finansiella derivat och deras marknad och instrument.

Kursen behandlar strategier för hur investerare och andra intressenter effektivt kan använda sig av derivat för att hantera risker, spekulera eller i arbitragesyfte.

Läs mer om kursen på den engelska sidan