Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Entreprenörskap i samhällsförändring

I kursen kommer vi att diskutera och studera den traditionellt vedertagna synen på entreprenörskap men även andra former som fokuserar frågor om hållbar utveckling, som till exempel det socialt, samhälleligt, kulturellt och ekologiskt entreprenörskap och de utmaningar som dessa entreprenörer möter.

  • Schema

    Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
  • Kurslitteratur

    Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

    Se litteraturlista i aktuell kursplan.