Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Personalledning

I den här kursen introduceras studenten till Human Resource Management (HRM). Fokus ligger på hur HRM presenterar en ny riktning inom management, som gör sitt inträdde under 1980-talet, som ett nytt alternativ till personell management.

Kursen ämnar utveckla studentens förmåga att diskutera och kritiskt förhålla sig till de aspekter av HRM som ofta tas för givet. Därför presenteras HRM inte i första hand som en verktygslåda för managers, utan som en ideologi med konsekvenser både för anställdas välmående och för samhället i stort, bortom organisatoriska sammanhang. För att främja studentens kritiska förmåga kommer kursen fokusera på essäskrivande. Studenten examineras löpande genom kursen och ges kontinuerlig feedback, både från lärare och studenter, i syfte att utveckla deras skriv- och tankeförmåga.

 • Kursupplägg

  Kursen arbetsinsats omfattar 200 timmar motsvarande 7,5 ECTS. Undervisningsspråk är engelska.

  Undervisning

  Kursen består av en kombination av föreläsningar, seminarier, grupparbete samt en betydande andel självstudier. Kursen examineras kontinuerligt genom de olika utbildningsmomenten. Observera att samtliga kursaktiviteter, så som föreläsningar, seminarier, inlämnings- och examinationsmoment, genomförs på engelska då undervisningsspråket är engelska.

  Examination

  Examinationen sker kontinuerligt genom kursens olika lärandeaktiviteter. Varje examinationsmoment är viktat i relation till sin tyngd och betydelse för kursens sammantagna examination. Studentens resultat från de olika examinationsmomenten summeras till en kurspoäng som översätts till slutbetyg.

  Examinationsmoment

  Kursen består av följande viktade examinationsmoment.

  1. Individuell skriftlig hemtentamen.

  2. Gruppuppgift (debattartikel).

  Efter fullgjord kurs erhåller studenten betyg enligt en skala relaterad till kursens lärandemål. A, B, C, D och E är godkända betyg. Fx samt F är underkända betyg. Betyget Fx kan kompletteras till betyget E.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Se litteraturlista i aktuell kursplan.

 • Kontakt

  Kurskoordinator: coursecoordinator@sbs.su.se

  Kursansvar: Carl Cederström