Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Filosofi, politik och ekonomi

Kursen syftar till att ge studenterna en förståelse för hur filosofi, politik och ekonomi har interagerat på olika sätt i framväxten av det moderna samhälle vi lever i och hur dessa grundläggande perspektiv fortsätter att belysa olika och ömsesidigt berikande nyanser av ett samhälle i förändring.

Filosofiska idéer har varit grundläggande för såväl politisk auktoritet som för grunden till ekonomisk tillväxt och likväl ser vi hur politiska och ekonomiska skeenden och insikter används för att legitimera filosofiska antaganden. Det är i detta gränsområde som ideologier och institutioner formas som ligger till grund för antaganden om rationalitet eller brist därav, marknadssamhälle, jämlikhet, rättvisa, välfärdshänsyn och hållbar utveckling m.m. För att förstå dessa grundläggande värderingar ger kursen liv åt historiens banbrytande idéer i samtidens ljus.

Kursens övergripande syfte är att möjliggöra studenterna till att bättre kunna förstå de grundläggande värdefrågor, institutioner och ideologier som har format våra moderna samhällen.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Kursen består av en kombination av föreläsningar, seminarier, grupparbete samt en betydande andel självstudier. Kursen examineras kontinuerligt genom de olika utbildningsmomenten.
  Kursen arbetsinsats omfattar 200 timmar motsvarande 7,5 ECTS.
  Undervisningsspråk är engelska.

   

  Examination

  Examinationen sker kontinuerligt genom kursens olika lärandeaktiviteter. Varje examinationsmoment är viktat i relation till sin tyngd och betydelse för kursens sammantagna examination. Studentens resultat från de olika examinationsmomenten summeras till en kurspoäng som översätts till slutbetyg.

  Examinationsmoment
  Kursen består av följande viktade examinationsmoment:
  1. Individuell skriftlig tentamen.
  2. Gruppbaserad inlämningsuppgift.
  3. Gruppbaserad inlämningsuppgift.

  Efter fullgjord kurs erhåller studenten betyg enligt en skala relaterad till kursens lärandemål. A, B, C, D och E är godkända betyg. Fx samt F är underkända betyg. Betyget Fx kan kompletteras till betyget E.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Se litteraturlista i aktuell kursplan.

 • Kontakt

  Kurskoordinator: coursecoordinator@sbs.su.se

  Kursansvar: Rickard Grassman