Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Fronter i marknadsföringsforskning

Kursens övergripande syfte är att utveckla och fördjupa kunskaper om marknadsföring samt hur komplexa problem inom marknadsföring kan förstås och hanteras i företag och andra organisationer.

Kursen syftar vidare till att hjälpa dig att tillgodogöra dig teoretiska och analytiska verktyg inom ämnesområdet marknadsföring som du även kommer att tillämpa vid senare kurser. Kursen genomförs i form av ett större antal föreläsningar som presenterar aktuella inriktningar, frågor och problem inom ämnesområdet marknadsföring, seminarier där olika former av seminarieuppgifter presenteras och diskuteras samt avslutningsvis en skriftlig individuell hemtentamen. Kursen behandlar olika aspekter av marknadsföring både ur kritiska och pragmatiska perspektiv.

 

 • Kursupplägg

  Kursen arbetsinsats omfattar 200 timmar motsvarande 7,5 ECTS.
  Undervisningsspråk är engelska.
   

  Undervisning

  Kursen består av en kombination av föreläsningar, seminarier, grupparbete samt en betydande andel självstudier. Kursen examineras kontinuerligt genom de olika utbildningsmomenten. Observera att samtliga kursaktiviteter, så som föreläsningar, seminarier, inlämnings- och examinationsmoment, genomförs på engelska då undervisningsspråket är engelska.

  Examination

  Examinationen sker kontinuerligt genom kursens olika lärandeaktiviteter. Varje examinationsmoment är viktat i relation till sin tyngd och betydelse för kursens sammantagna examination. Studentens resultat från de olika examinationsmomenten summeras till en kurspoäng som översätts till slutbetyg.

  Examinationsmoment
  Kursen består av följande viktade examinationsmoment:

  • Hemtentamen.
  • Seminariedeltagande, gruppinlämningar och gruppresentationer.

  Efter fullgjord kurs erhåller studenten betyg enligt en skala relaterad till kursens lärandemål. A, B, C, D och E är godkända betyg. Fx samt F är underkända betyg. Betyget Fx kan kompletteras till betyget E.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Se litteraturlista i aktuell kursplan.

 • Kontakt

  Kurskoordinator: coursecoordinator@sbs.su.se

  Kursansvar: