Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Industriell marknadsföring och försäljning

Kursen ger en överblick över de komplexa förhållanden som industriella marknadsförare ställs inför när de analyserar sina företagskunder, deras inköpsbehov och inköpsprocesser.