Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Finansiell rapportering

Kursen ger en introduktion till företagens finansiella rapportering – dess form, innehåll och de grundläggande principer den bygger på.

Kursen går även igenom hur frågor rörande värdering och skilda redovisningsprinciper påverkar såväl produktion som kritisk värdering av finansiella rapporter.

Kursen behandlar följande ämnen:

 • Innehållet i finansiella rapporter
 • Centrala principer för erkännande, mätning och presentation av redovisningens olika element
 • Komparativ redovisningsanalys

Kursens övergripande mål är att utveckla studenternas förmåga att läsa och första finansiella rapporter samt att kritiskt kunna bedöma dem.

 • Kursupplägg

  Kursen arbetsinsats är 200 timmar, motsvarande 7,5 ECTS.
  Undervisningsspråk är engelska.

  Undervisning

  Kursen består av en kombination av föreläsningar, seminarier, grupparbete samt en betydande andel självstudier. Kursen examineras kontinuerligt genom de olika utbildningsmomenten.

  Examination

  Examinationen sker kontinuerligt genom kursens olika lärandeaktiviteter. Varje examinationsmoment är viktat i relation till sin tyngd och betydelse för kursens sammantagna examination. Studentens resultat från de olika
  examinationsmomenten summeras till en kurspoäng som översätts till slutbetyg.

  Examinationsmoment

  Kursen består av följande viktade examinationsmoment:
  1. Individuell skriftlig tentamen.
  2. Gruppuppgifter.
  3. Individuell quiz.

  För att få godkänt betyg på kursen ska studenten examineras på varje lärandemål och behöver därmed delta i examinationsmoment 1 samt 2 eller 3.

  Efter fullgjord kurs erhåller studenten betyg enligt en skala relaterad till kursens lärandemål. A, B, C, D och E är godkända betyg. F är underkänt betyg.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

 • Kontakt

  Kurskoordinator: coursecoordinator@sbs.su.se

  Kursansvar: Peter Malmqvist