Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Verksamhetsstyrning och prestationsmätning

Vi har under de senaste decennierna kunnat se en ökad användning av tekniker för att mäta, kontrollera och styra resultat i organisationer.