Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Verksamhetsstyrning och prestationsmätning

Vi har under de senaste decennierna kunnat se en ökad användning av tekniker för att mäta, kontrollera och styra resultat i organisationer.

Motivet bakom denna utveckling har varit ett grundantagande att prestationsmätning leder till bättre resultat.

Kursens inledande moment introducerar ett antal tekniker och verktyg för verksamhetsstyrning och prestationsmätning. Kursen fokuserar sedan på att fördjupa och problematisera förståelsen av verksamhetsstyrning och prestationsmätning genom olika teoretiska perspektiv, i syfte att ge en ökad analytisk förmåga inom området. Kursen går igenom olika teorier och
problematiserande perspektiv genom föreläsningar och inläsning. Genom kursens seminarier ges övning i att tillämpa teorier och problematiserande perspektiv på olika aspekter av verksamhetsstyrning och prestationsmätning.

Kursens övergripande syfte är att ge en ökad analytisk förmåga inom området verksamhetsstyrning och resultatmätning.

Den grundläggande inlärningen sker genom inläsning av kurslitteraturen och genom reflektion, diskussion och presentation i tal och skrift.

 • Kursupplägg

  Kursen arbetsinsats omfattar 200 timmar motsvarande 7,5 ECTS. Undervisningsspråk är engelska.

  Undervisning

  Kursen består av en kombination av föreläsningar, seminarier, grupparbete samt en betydande andel självstudier. Kursen examineras kontinuerligt genom de olika utbildningsmomenten. Observera att samtliga kursaktiviteter, så som föreläsningar, seminarier, inlämnings- och examinationsmoment, genomförs på engelska då undervisningsspråket är engelska.

  Examination

  Examinationen sker kontinuerligt genom kursens olika lärandeaktiviteter. Varje examinationsmoment är viktat i relation till sin tyngd och betydelse för kursens sammantagna examination. Studentens resultat från de olika examinationsmomenten summeras till en kurspoäng som översätts till slutbetyg.

  Examinationsmoment

  Kursen består av följande viktade examinationsmoment:

  1. Individuellt avslutande examinationsmoment.

  2. Genomförda seminarieuppgifter och aktivt deltagande vid kursens seminarier.

  För att få godkänt betyg på kursen ska studenten examineras på varje lärandemål och behöver därmed delta i alla examinationsmoment.

  Efter fullgjord kurs erhåller studenten betyg enligt en skala relaterad till kursens lärandemål. A, B, C, D och E är godkända betyg. F är underkänt betyg.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Se litteraturlista i aktuell kursplan.

 • Kontakt

  Kurskoordinator: coursecoordinator@sbs.su.se

  Kursansvar: Andreas Sundström