Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Revision

Revision fyller en viktig roll, inte bara inom näringslivet utan även i samhället i övrigt. För att förbereda studenter för fortsatta studier, arbete inom revision eller i sammanhang där revision direkt eller indirekt har en påverkan på vardag eller yrkesliv har kursen syftet att ge en avancerad förståelse för revisionens praktik och roll i samhället.

Kursen behandlar vad revisorer gör, uppfattningar om hur revision skapar värde, samt revisionens roll i samhället genom en fördjupad analys av revisionens praktik, lagar och regler samt relevant teori om revision.
Fokus ligger på den lagstadgade revisionen av privata företag men i kursen analyseras även revisionens gränser för att på detta vis problematisera vad som utgör revisionens "kärna".

Kursen behandlar följande:

 • Teorier om revision
 • Centrala begrepp såsom: materialitet, risk, oberoende
 • Revisionens och revisorns roll i samhället
 • Revisionens och revisorns roll i samtida affärsföretag

 

 • Kursupplägg

  Kursen arbetsinsats omfattar 200 timmar, motsvarande 7,5 högskolepoäng.
  Undervisningsspråk är engelska. Undervisningen sker huvudsakligen på campus.

  För mer detaljerad information hänvisas till kursens studieanvisning, som publiceras i lärplattformen i samband med kursstart.

   

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och gruppövningar, samt en betydande andel självstudier.

   

  Examination

  Examinationen sker kontinuerligt genom kursens olika läraktiviteter. Examinationsmomenten är viktade i relation till tyngd och betydelse för kursens sammantagna examination. Studentens resultat från de olika examinationsmomenten summeras till en kurspoäng som översätts till ett slutbetyg.

  Examinationsmoment
  Kursen består av följande viktade examinationsmoment:
  1. Individuell skriftlig examination: examinerar lärandemål 1, 2 & 5; utgör 70% av total kurspoäng.
  2. Gruppuppgifter: examinerar lärandemål 3 & 4; utgör 30% av total kurspoäng.
  Examinationen sker på engelska.

  Mer information finns i kursplanen.

   

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Se litteraturlista i aktuell kursplan.

 • Kontakt