Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Revision

Kursen behandlar vad revisorer gör, uppfattningar om hur revision skapar värde, samt revisionens roll i samhället genom en fördjupad analys av revisionens praktik, lagar och regler samt relevant teori om revision.

Fokus ligger på den lagstadgade revisionen av privata företag men i kursen analyseras även revisionens gränser för att på detta vis problematisera vad som utgör revisionens ”kärna”.

Kursen behandlar följande:

 • Teorier om revision
 • Centrala begrepp såsom: Väsentlighet, risk, oberoende.
 • Revisionens och revisorns roll i samhället.
 • Revision som en förhandlad praktik.
 • Revision som konstituerande praktik.

 

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Kursen består av en kombination av föreläsningar, seminarier, grupparbete samt en betydande andel självstudier. Kursen examineras kontinuerligt genom de olika utbildningsmomenten.
  Total arbetsinsats: 200 timmar motsvarande 7,5 ECTS.
  Undervisningsspråk är engelska. Observera att samtliga kursaktiviteter, så som föreläsningar, seminarier, inlämnings- och examinationsmoment, genomförs på engelska.

   

  Examination

  Examinationen sker kontinuerligt genom kursens olika lärandeaktiviteter. Varje examinationsmoment är viktat i relation till sin tyngd och betydelse för kursens sammantagna examination. Studentens resultat från de olika examinationsmomenten summeras till en kurspoäng som översätts till slutbetyg.

  Examinationsmoment
  Kursen består av följande viktade examinationsmoment.
  1. Individuellt avslutande examinationsmoment.
  2. Gruppuppgifter.

  Efter fullgjord kurs erhåller studenten betyg enligt en skala relaterad till kursens lärandemål. A, B, C, D och E är godkända betyg. F är underkänt betyg.

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Se litteraturlista i aktuell kursplan.

 • Kontakt

  Kurskoordinator: coursecoordinator@sbs.su.se

  Kursansvar: Thomas Carrington