Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Redovisningsanalys

Kursen övergripande syfte är att utveckla studenterna praktisk och teoretiska förmåga i finansiell analys och företagsvärdering, med ett klart fokus på redovisningsproblem i noterade bolag (IFRS-bolag).

Efter genomgången kurs skall studenten kunna förklara hur IFRS-problem relaterar till finansiell analys och företagsvärdering. Kursen består av föreläsningar, databaserade övningar, gruppövningar, quizz och en skriftlig tentamina.
Föreläsningarna ger en överblick av kursens tre ämnesområden: redovisning, finansiell analys och företagsvärdering. Dataövningarna ger studenten möjlighet att öva på kursens kvantitativa delar, genom att konstruera en modell för finansiell analys och diskonterad kassaflödesvärdering. Gruppövningarna fokuseras på att tillämpa modellen på verkliga företag, där redovisningsproblem blandas med finansiell analys och företagsvärdering.

 

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Kursen består av en kombination av föreläsningar, seminarier, grupparbete samt en betydande andel självstudier. Kursen examineras kontinuerligt genom de olika utbildningsmomenten.
  Total arbetsinsats: 200 timmar motsvarande 7,5 ECTS.
  Undervisningsspråk är engelska.

  Examination

  Examinationen sker kontinuerligt genom kursens olika lärandeaktiviteter. Varje examinationsmoment är viktat i relation till sin tyngd och betydelse för kursens sammantagna examination. Studentens resultat från de olika examinationsmomenten summeras till en kurspoäng som översätts till slutbetyg.

  Examinationsmoment
  Kursen består av följande viktade examinationsmoment:
  1. Individuell skriftlig tentamen.
  2. Case-baserad inlämning.
  3. Quiz på litteratur och case.

  Efter fullgjord kurs erhåller studenten betyg enligt en skala relaterad till kursens lärandemål. A, B, C, D och E är godkända betyg. Fx samt F är underkända betyg. Betyget Fx kan kompletteras till betyget E.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Se litteraturlista i aktuell kursplan.

 • Kontakt

  Kurskoordinator: coursecoordinator@sbs.su.se

  Kursansvar: Peter Malmqvist