Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Styrning av försörjningskedjor

Kursen ger studenterna en introduktion till de senaste teoribildningarna inom supply chain management.

Kursen vänder sig i första hand till studenter som studerar första året på masterprogrammet i verksamhetsutveckling och styrning.

Nyckelområden som behandlas i kursen är:

 • Begreppet supply chain management
 • Flödesekonomins strategiska ramverk
 • Prestanda och mått
 • Utformning av globala försörjningskedjor och distributionsnätverk
 • Styrning av processer i försörjningskedjan
 • Riskhantering
 • Bullwhip-effekten

Kursen består av föreläsningar, inlämningsuppgifter, seminarier, en quiz och whiteboardövningar.

 

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Kursen består av en kombination av föreläsningar, seminarier, grupparbete samt en betydande andel självstudier. Kursen examineras kontinuerligt genom de olika utbildningsmomenten.
  Kursen arbetsinsats omfattar 200 timmar motsvarande 7,5 ECTS (40 timmar per vecka motsvarande 1,5 ECTS).
  Undervisningsspråk är engelska.

   

  Examination

  Examinationen sker kontinuerligt genom kursens olika lärandeaktiviteter. Varje examinationsmoment är viktat i relation till sin tyngd och betydelse för kursens sammantagna examination. Studentens resultat från de olika examinationsmomenten summeras till en kurspoäng som översätts till slutbetyg.

  Examinationsmoment
  Kursen består av följande viktade examinationsmoment:
  1. Individuell skriftlig tentamen.
  2. Skriftlig gruppuppgift(er).
  3. Individuell quiz.
  4. Närvaro och diskussionsbidrag.

  Efter fullgjord kurs erhåller studenten betyg enligt en skala relaterad till kursens lärandemål. A, B, C, D och E är godkända betyg. F är underkänt betyg.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Se litteraturlista i aktuell kursplan.

 • Kontakt

  Kurskoordinator: coursecoordinator@sbs.su.se

  Kursansvar: Fredrik Eng Larsson