Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Avancerad verksamhetsledning

Kursens syfte är att ge den studerande kunskap, analytiska verktyg och nyckelbegrepp inom verksamhetsstyrning (operations management) och med fokus på både produkter och tjänster.

Kursen ger den studerande en avancerad introduktion till de senaste begreppen inom operations management och relevanta analytiska verktyg, med fokus på produkter och tjänster. Kursen vänder sig i första hand till första årets studerande inom masterprogrammet i verksamhetsutveckling och styrning, men är i högsta grad relevant också för studenter inom institutionens övriga masterprogram, som vill utveckla sina kvantitativa kunskaper och färdigheter.

Nyckelbegrepp som behandlas i kursen:

 • processanalys, med och utan variabilitet
 • lagerstyrning
 • processflexibilitet
 • strategisk operations management

Olika teman förklaras och exemplifieras med hjälp av kalkylbladsprogram, som Excel. Kursen består av föreläsningar, arbetsuppgifter, seminarier, datorlaborationer och whiteboard-övningar.

 

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Kursen består av en kombination av föreläsningar, seminarier, grupparbete samt en betydande andel självstudier. Kursen examineras kontinuerligt genom de olika utbildningsmomenten.
  Kursen arbetsinsats omfattar 200 timmar motsvarande 7,5 ECTS (40 timmar per vecka motsvarande 1,5 ECTS).
  Undervisningsspråk är engelska.

  Examination

  Examinationen sker kontinuerligt genom kursens olika lärandeaktiviteter. Varje examinationsmoment är viktat i relation till sin tyngd och betydelse för kursens sammantagna examination. Studentens resultat från de olika examinationsmomenten summeras till en kurspoäng som översätts till slutbetyg.

  Examinationsmoment
  Kursen består av följande viktade examinationsmoment:
  1. Individuellt skriven tentamen.
  2. Seminarier.

  Efter fullgjord kurs erhåller studenten betyg enligt en skala relaterad till kursens lärandemål. A, B, C, D och E är godkända betyg. Fx samt F är underkända betyg. Betyget Fx kan kompletteras till betyget E.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Kurskoordinator: coursecoordinator@sbs.su.se

  Kursansvar: Lima Zhao Olov Isaksson