Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Redovisningsteori och IFRS

Kursens övergripande syfte är att ge studenter kunskap om förhållandet mellan redovisningsteori och utveckling av standarder och att kombinera dessa för att förstå erkännande och värdering av transaktioner i den finansiella rapporteringen.

Parallellt med ökad betydelse och globala utökning av kapitalmarknaden, utvecklar och implementerar standarsättarna en International Financial Reporting Standard (IFRS). Kursen syftar till att ge en ökad förståelse för IFRS i ljuset av redovisningsteori samt att ge insikter om de praktiska aspekterna vad avser att producera och analysera finansiella rapporter som upprättats enligt IFRS.

Kursen är utformad med ambitionen att göra det möjligt
1) att förstå komplexiteten i valda delar av den finansiella rapporteringen och redovisningsprinciper som är tillämpliga på IFRS,
2) tillämpa denna kunskap på dessa delar av den finansiella rapporteringen, och 3) från ett teoretiskt perspektiv, granska och utmana uppfattningar kring IFRS.
 

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Kursen består av en kombination av föreläsningar, seminarier, grupparbete samt en betydande andel självstudier. Kursen examineras kontinuerligt genom de olika utbildningsmomenten.
  Kursen arbetsinsats omfattar 200 timmar motsvarande 7,5 ECTS (40 timmar per vecka motsvarande 1,5 ECTS).
  Undervisningsspråk är engelska. Observera att samtliga kursaktiviteter, så som föreläsningar, seminarier, inlämnings- och examinationsmoment, genomförs på engelska.

  Examination

  Examinationen sker kontinuerligt genom kursens olika lärandeaktiviteter. Varje examinationsmoment är viktat i relation till sin tyngd och betydelse för kursens sammantagna examination. Studentens resultat från de olika examinationsmomenten summeras till en kurspoäng som översätts till slutbetyg.

  Examinationsmoment
  Kursen innehåller följande viktade examinationsmoment:
  1. Individuellt skriftlig tentamen.
  2. Grupp-papper med presentation.

  Efter fullgjord kurs erhåller studenten betyg enligt en skala relaterad till kursens lärandemål. A, B, C, D och E är godkända betyg. F är underkänt betyg.

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Se litteraturlista i aktuell kursplan.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kurskoordinator: coursecoordinator@sbs.su.se

  Kursansvar: Pontus Hedlin