Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Redovisning i handling

Kursens övergripande syfte är att ge studenterna grundläggande kunskaper om redovisningsprinciper och att reflektera över dessa metoder ur ett forskningsperspektiv.

Det är rimligt att föreslå att vi lever i ett samhälle fullt av siffror och att bokföring spelar en allt större roll i samhälle, organisationer och privatliv. I företag är frågor som kostnadsberäkning, prissättning, budgetering, resultatindikatorer och analys av finansiella rapporter centrala aktiviteter.

Kursen har två syften:

 • den syftar till att ge förståelse för hur redovisningsinformation kan påverka beslut samt förståelse för redovisningspraxis och
 • ge insikter om att reflektera över dessa metoder.


Kursen är utformad med ambitionen att göra det möjligt 1) att förstå hur redovisningsprinciper stöder (och hämmar) analys och beslutsfattande 2) reflekterar över forskning om redovisning med ambitionen att problematisera problem i praktiken.

 

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Kursen består av en kombination av föreläsningar, seminarier, grupparbete samt en betydande andel självstudier. Kursen examineras kontinuerligt genom de olika utbildningsmomenten.

  Kursen arbetsinsats omfattar 200 timmar motsvarande 7,5 ECTS.
  Undervisningsspråk är engelska.
  Observera att samtliga kursaktiviteter, så som föreläsningar, seminarier, inlämnings- och examinationsmoment, genomförs på engelska.

   

  Examination

  Examinationen sker kontinuerligt genom kursens olika lärandeaktiviteter. Varje examinationsmoment är viktat i relation till sin tyngd och betydelse för kursens sammantagna examination. Studentens resultat från de olika examinationsmomenten summeras till en kurspoäng som översätts till slutbetyg.

  Examinationsmoment
  Kursen innehåller följande viktiga bedömningsuppgifter:
  1. Individuella kortfrågetest.
  2. Grupparbete med flera fall, inklusive en slutlig presentation.
  3. Individuellt skriftligt kurspapper.

  För att få godkänt betyg på kursen ska studenten examineras på varje lärandemål och behöver därmed delta i examinationsmoment 2 och 3.

  Efter fullgjord kurs erhåller studenten betyg enligt en skala relaterad till kursens lärandemål. A, B, C, D och E är godkända betyg. F är underkänt betyg.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Se litteraturlista i aktuell kursplan.

 • Kontakt

  Kurskoordinator: coursecoordinator@sbs.su.se

  Kursansvar: Bino Catasús