Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Verksamhetsstyrning och affärssystem i privat och offentlig verksamhet

Kursen utgår från praktiska och teoretiska frågor kring verksamhetsstyrning och affärssystem.

Kursen fokuserar på hur teori och forskning kan användas för att förstå och utveckla verksamhetsstyrningen i privata såväl som offentliga verksamheter.

Kursen behandlar följande:

 • Översikt av forskning kring verksamhetsstyrning och affärssystem.
 • Analys av centrala frågor inom ekonomi- och verksamhetsstyrning.
 • Design av, och kritisk diskussion kring, system för verksamhetsstyrning.
 • Kursupplägg

  Undervisning

  Kursen består av en kombination av föreläsningar, seminarier, grupparbete samt en betydande andel självstudier. Kursen examineras kontinuerligt genom de olika utbildningsmomenten.
  Kursen arbetsinsats omfattar 200 timmar motsvarande 7,5 ECTS
  Undervisningsspråk är engelska. Observera att samtliga kursaktiviteter, så som föreläsningar, seminarier, inlämnings- och examinationsmoment, genomförs på engelska.

  Examination

  Examinationen sker kontinuerligt genom kursens olika lärandeaktiviteter. Varje examinationsmoment är viktat i relation till sin tyngd och betydelse för kursens sammantagna examination. Studentens resultat från de olika examinationsmomenten summeras till en kurspoäng som översätts till slutbetyg.

  Examinationsmoment
  Kursen består av följande viktade examinationsmoment:
  1. Individuellt avslutande examinationsmoment.
  2. Genomförda seminarieuppgifter och aktivt deltagande vid kursens seminarier.

  Efter fullgjord kurs erhåller studenten betyg enligt en skala relaterad till kursens lärandemål. A, B, C, D och E är godkända betyg. F är underkänt betyg.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Se litteraturlista i aktuell kursplan.

 • Kontakt