Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Financial Institutions Management

Kursens syfte är att ge studenter kunskap och nyckelbegrepp inom finansiella institutioner och bank management med ett fokus på kapital- och riskhantering.

Kursen är utformad för att ge studenter kunskap och nyckelbegrepp inom finansiella institutioner och bank management med ett fokus på kapital- och riskhantering. Kursen riktar sig i första hand till studenter som läser det första året på masterprogrammet i bank och finans.

Kursen behandlar följande temata:

 • översikt av finansiella institutioner och finansiella system
 • finansiella infrastrukturer av europeiska centralbanker
 • mätning och uppföljning av bankers resultat
 • Asset-Liability management
 • ränterisker och durationsmätning
 • riskhantering med terminskontrakt inom asset och liability management
 • bankreglering avseende inlåningsgarantier och kapitaltäckning
 • Kursupplägg

  Kursen arbetsinsats omfattar 200 timmar motsvarande 7,5 ECTS (40 timmar per vecka motsvarande 1,5 ECTS). Undervisningsspråk är engelska.

  Undervisning

  Kursen består av en kombination av föreläsningar, seminarier, grupparbete samt en betydande andel självstudier. Kursen examineras kontinuerligt genom de olika utbildningsmomenten.

  Examination

  Examinationen sker kontinuerligt genom kursens olika lärandeaktiviteter. Varje examinationsmoment är viktat i relation till sin tyngd och betydelse för kursens sammantagna examination. Studentens resultat från de olika examinationsmomenten summeras till en kurspoäng som översätts till slutbetyg.
  Examinationsmoment

  Kursen består av följande viktade examinationsmoment:
  1. Individuell skriftlig tentamen.
  2. Rapporter baserade på datorlaborationer.
  3. Uppgifter.
  4. Seminariepresentation.
  5. Quiz.

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Hempel, G.E. Sim & Simonson, D. (1999), "Bank Management: Text and Cases", Fifth Edition. John Wiley & sons, Inc.

 • Kontakt

  Kurskoordinator: coursecoordinator@sbs.su.se

  Kursansvar: Ai Jun Hou