Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Managementteori och analys

Detta är en avancerad kurs inom ämnet management som fokuserar på centrala frågor och problem med avseende på organisationer leds.

Kursens betoning är analytisk snarare än normativ. Istället för att föreslå ’best practices’ undersöker kursen management som en kunskapsmassa och kritisk praktik i det samtida samhället. Den syftar till att erbjuda studenterna nödvändiga analytiska verktyg för att reflektera över, förstå och utvärdera olika managementansatser. Kursen är baserad på managementteorier rörande samhällets organisering. Kursdeltagarna kommer att utforska ämnen såsom organisationsparadigm, arbetsdelning, byråkrati, auktoritet, företagskultur och entreprenörskap. Studenter som klarat kursen skall kunna tänka kritiskt och utförligt om managements natur och roll i samtida samhälle och kunna använda olika teoretiska idéer i självständiga analyser av organiserad aktivitet.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna demonstrera gedigen kunskap om centrala teoretiska idéer, begrepp, mekanismer och kritiska frågeställningar kring management i det moderna samhället.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Kursen består av en kombination av föreläsningar, seminarier, grupparbete samt en betydande andel självstudier. Kursen examineras kontinuerligt genom de olika utbildningsmomenten.
  Kursen arbetsinsats omfattar 200 timmar motsvarande 7,5 ECTS (40 timmar per vecka motsvarande 1,5 ECTS).
  Undervisningsspråk är engelska.

   

  Examination

  Examinationen sker kontinuerligt genom kursens olika lärandeaktiviteter. Varje examinationsmoment är viktat i relation till sin tyngd och betydelse för kursens sammantagna examination. Studentens resultat från de olika examinationsmomenten summeras till en kurspoäng som översätts till slutbetyg.

  Examinationsmoment
  Kursen består av följande viktade examinationsmoment:
  1. Examinationsmoment 1, grupparbete.
  2. Examinationsmoment 2, individuell essä.

  Efter fullgjord kurs erhåller studenten betyg enligt en skala relaterad till kursens lärandemål. A, B, C, D och E är godkända betyg. Fx samt F är underkända betyg. Betyget Fx kan kompletteras till betyget E.

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Se litteraturlista i aktuell kursplan.

 • Kontakt

  Kurskoordinator: coursecoordinator@sbs.su.se
  Kursansvar: Nick Butler