Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Reflekterande praktik i företagsekonomi

Det övergripande syftet med kursen är att den studerande ska ges tillfälle att omsätta teoretiska kunskaper i professionella erfarenheter, för att därigenom berika sina övergripande kunskaper, färdigheter och förmågor inom det företagsekonomiska ämnesområdet.

Praktikkursen kan även tjäna som förberedelse för ett efterföljande examensarbete, där empiriska studier är centrala.

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse

 • Visa förmåga att redogöra för vad som särskilt karaktäriserar praktisk, handlingsbaserad kunskap.
 • Visa förmåga att diskutera skillnaderna mellan teoretisk och praktisk kunskap.

Färdighet och förmåga

 • Visa förmåga att genomföra en teoretiskt baserad, reflekterande analys av erfarenheterna från praktikperioden, där kurslitteratur från såväl denna som tidigare programkurser tillämpas.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Visa förmåga att kritiskt reflektera över och värdera om och i så fall hur de färdigheter som förvärvats genom utbildningen kan omsättas i praktisk erfarenhet, samt omvänt, hur praktiska erfarenheter kan användasför att utveckla teoretiska, vetenskapligt grundade resonemang.
 • Visa förmåga att självständigt formulera och bedöma kombinerade teoretisk-praktiska utbildningsinslags betydelse och relevans för ett framtida yrkesliv.
 • Kursupplägg

  Kursen innehåller två separata moduler:

  • Praktikperiod 15 hp: omfattar 15–20 veckor under vilka studenten kombinerar praktikarbete med praktisk handledning, samt löpande skriver praktikuppgifter och en arbetsdagbok.
  • Skrivperiod 15 hp: omfattar 3 veckor under vilka studenten skriver en teoretiskt grundad och kritiskt reflekterande praktikessä, samt en recension av en kurskollegas praktikessä.

  Reflective Practice outreach (925 Kb)

  Internship Agreement Form 2023 (46 Kb)

   

   

  Undervisning

  Kursens läraktiviteter består i att:

  • praktisera i en organisation i Sverige eller utomlands
  • skriva fem praktikuppgifter
  • föra arbetsdagbok
  • skriva en kritiskt reflekterande praktikessä
  • skriva en recension av kurskollegas praktikessä

  De fem praktikuppgifterna är obligatoriska inslag i kursen. Sent inlämnad praktikuppgift erhåller ingen återkoppling.
  Undervisningsspråk är engelska och sker online.
  För mer detaljerad kursinformation hänvisas till kursens studieanvisning, vilken publiceras i lärplattformen senast en månad före kursstart.

  Examination

  Examinationen sker kontinuerligt genom kursens olika läraktiviteter. Examinationsmoment 2 och 3 är viktade i relation till tyngd och betydelse för kursens sammantagna examination. Studentens resultat från examinationsmoment 2 och 3 summeras till en kurspoäng som översätts till ett slutbetyg.

  Examinationsmoment
  Kursen består av följande tre examinationsmoment:

  1. Praktik och fem individuella skriftliga praktikuppgifter: examinerar lärandemål 1–5; utgör 0% av total kurspoäng.
  2. Individuell skriftlig praktikessä: examinerar lärandemål 1–5; utgör 90% av total kurspoäng.
  3. Individuell skriftlig recension av kurskollegas praktikessä: examinerar lärandemål 1–5; utgör 10% av total kurspoäng.

  Examinationen sker på engelska.
  Om studenten har ett intyg från Stockholms universitet med rekommendation om särskilt stöd har examinator möjlighet att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Kurskoordinator: coursecoordinator@sbs.su.se

  Kursansvarig: