Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Formella metoder för filosofi och vetenskapligt tänkande

Kursen behandlar ett urval viktiga matematiska verktyg, teorier och begreppsbildningar som är användbara för studier i filosofi och andra humanistiska ämnen.

Registrering

I god tid före kursstart skickas mail ut till alla antagna studenter, med information och instruktioner. Antagna studenter förväntas registrera sig själva (webregistrering).

 

 • Kursupplägg

  Mer om kursens innehåll

  Kursen vänder sig till studenter i filosofi och andra ämnen inom humanvetenskaperna som behöver bli förtrogna med tekniska verktyg och formella metoder för att nå precision i hanteringen av filosofiska eller andra intellektuella problem.
  Kursen vänder sig också till studenter som i sina yrken kommer att syssla med abstrakt modellering. Studenten får grundläggande förtrogenhet med
  • läran om mängder, relationer och funktioner,
  • matematisk induktion,
  • formella språk och formell grammatik,
  • klassisk diskret sannolikhetslära.

  Läroplattform: Läsanvisningar, detaljerad kursplanering, mm kommer att läggas upp på kursens Athenasida. Antagna studenter som har aktiverat sitt studentkonto och blivit registrerade på kursen blir automatiskt deltagare på kursens Athenasida.

  Lärare höstterminen 2022: Sebastian Enqvist.

  Undervisningsspråk höstterminen 2022: svenska.

  Undervisningsform: Undervisningen kommer att bedrivas i form av föreläsningar och övningar. Se kursplan för närvarokrav.

  Examination: Kursen examineras med en 4 timmar lång tentamen.

  Förväntade studieresultat, samt uppgifter om betygsskalan: Se kursplanen.

  Betygskriterier: Hittas på kursens Athenasida inför kursstart.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Lärare

  Sebastian Enqvist

  Studievägledare Sama Agahi

  Sama.Agahi@philosophy.su.se

  Studierektor Mattias Högström

  mattias.hogstrom@philosophy.su.se

  Expeditionen