Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

God och dålig vetenskap, orienteringskurs

Vad tänker du när du när någon säger att ”forskning visar”? Begreppet används gärna i media, på nätet eller i lunchrummet för att visa ett orsakssamband och peka på sanningen. Men vad är det för forskning som ligger bakom? Och var orsakssambanden verkligen så entydiga och klara? I den här kursen lär du dig skilja på god och dålig vetenskap.

March for science, demonstration
Foto: Vlad Tchompalov, Unsplash

Vad skiljer egentligen fakta från överdrivna och häpnadsväckande slutsatser som snabbt får spridning i dagens medielandskap? I kursen går vi igenom grundläggande vetenskapliga metoder och studerar exempel där vetenskapligheten är bristfällig. Målet är att du kritiskt ska kunna ta del av vetenskapliga resultat från t.ex. media och förstå skillnaden mellan god och dålig forskning.

Kursen ger en populärvetenskaplig överblick över vad som skiljer god och dålig vetenskap med fokus på det naturvetenskapliga området. Du lär dig hur vetenskapliga undersökningar planeras och utförs, hur data samlas in och tolkas, samt hur resultaten redogörs på ett korrekt sätt. Dessa kunskaper får du sedan använda för att få inblick i hur forskningsresultat ibland feltolkas, förvridas eller rentav förfalskas. Historiska exempel från gränslandet mellan vetenskap och pseudovetenskap kombineras med moderna fall där teorier utan vetenskapligt stöd får stor spridning.

 • Kursupplägg

  Kursen är en fristående orienteringskurs och ges på dagtid på halvfart under sommaren. 

  Undervisning

  Undervisningen består av lektionsundervisning där föreläsningar varvas med seminarier. I seminarierna ges studenterna möjligheten att diskutera olika problemställningar i mindre grupper. I kursen ingår också ett kortare obligatoriskt projekt där studenten utvärderar det vetenskapliga stödet för en specifik fråga eller ämne som den själv har möjlighet att välja.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftlig tentamen på distans och redovisning av projekt.

  Examinator

  Michael Gatchell

  E-post: gatchell@fysik.su.se

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare:
  Michael Gatchell, e-post: gatchell@fysik.su.se

   

  Studievägledare på Fysikum: studievagledare@fysik.su.se

  Studentexpeditionen: studentexp@fysik.su.se