Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Astrobiologi och molekyler i rymden, orienteringskurs

Den här orienteringskursen ger ett tvärvetenskapligt perspektiv på frågor som berör liv i universum och dess förutsättningar.

Kursen behandlar uppkomsten av såväl planetsystem som livets byggstenar – från kolhydrater till aminosyror och proteiner. Vi diskuterar förutsättningarna för att liv ska kunna uppstå och utvecklas, och vad liv på jorden under extrema förhållanden kan lära oss om den här saken. Du studerar vilket inflytande kosmiska händelser kan ha på livets utveckling, liksom hur man går tillväga för att söka efter liv på andra planeter.