Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Tankeexperiment i fysiken, orienteringskurs

Ett tankeexperiment är en form av hypotetiskt resonemang, där man försöker nå en insikt bara genom att föreställa sig och resonera utifrån en viss situation, inte sällan orealistisk. I den här kursen möter du en rad berömda tankeexperiment, lär dig om den roll de spelat inom fysiken och – mer generellt – om vad det är som gör dem så fruktbara.

Kursen belyser tankeexperimentens roll i den vetenskapliga processen och i fysikhistorien, från Galileo och framåt. Med tankeexperimenten som språngbräda tränger vi in i ett antal olika delområden inom fysiken: enkel mekanik (t.ex. Galileos formulering av relativitetsprincipen), speciell relativitetsteori (t.ex. Einsteins tankeexperiment med ljuspulser) och kvantfysik (t.ex. illustrationer av osäkerhetsrelationen och Schrödingers katt).

Kursen är lämplig för den som vill nå ökad förståelse och kunskap inom fysiken och dess idéhistoria, samt för den som intresserar sig för frågor kring den vetenskapliga processen. Eftersom kursen belyser och exemplifierar tankeexperimentens pedagogiska potential kan den vara av särskilt intresse för blivande lärare.

 • Kursupplägg

  Kursen är en fristående orienteringskurs och ges kvällstid under höstterminen.  Förkunskapskrav är (förutom allmän behörighet) mattekunskaper upp till gymnasiets Matematik B/Matematik 2.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, i kombination med instuderingsfrågor.

  Examination

  Kursen examineras genom en skriftlig salstenta och en (obligatorisk) inlämningsuppgift.

  Examinator

  Sören Holst

  Tel: 08 5537 8740

  E-post: holst@fysik.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  S. Holst: Tankar som ändrar allt. Om tankeexperiment och nya världsbilder. (Fri Tanke förlag 2012) ISBN: 978-91-86061-51-7

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare:
  Sören Holst, tel: 08 5537 8740, e-mail: holst@fysik.su.se

   

  Studievägledare på Fysikum: studievagledare@fysik.su.se

  Studentexpeditionen: studentexp@fysik.su.se