Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Digital systemkonstruktion I

Modern experimentalfysik är alltmer beroende av sofistikerad, höghastighets digital elektronik för datainsamling, signalbehandling och kontroll. Du kommer att lära dig om digital logik, och hur man utformar och konstruerar digitala system med programmerbara kretsar (FPGA).

Citat-eng
Foto: Shutterstock

I den här kursen kommer du att lära dig grunderna i digital elektronik och systemarkitektur, och lära dig att designa och implementera komplexa digitala kretsar i moderna programmerbara FPGA-kretsar med högnivåspråket VHDL. Kursen börjar med introduktioner till kombinatorisk och sekventiell logik, state-maskiner och VHDL-programmering. När kursen fortskrider kommer du att lära dig att implementera digitala designelement som vanligtvis används i fysik inklusive aritmetik, timing, minne, ADC/DAC, digital signalbehandling och seriekommunikation. De kunskaper och färdigheter är användbara både inom många områden i experimentell fysik och för professionellt arbete inom digital systemutveckling.

 • Kursupplägg

  Kursen ges under dagtid på grundläggande nivå. Den år en fristående kurs.

  Undervisning

  Undervisningen består av både lektionsundervisning och laborationer, där teori varvas med ”hands-on” erfarenhet. Laborationer är obligatoriska och redovisas muntligt. Kursen kan komma att ges på engelska.

  Kurssida

  Kursen använder sig både av Stockholms universitets lärplattform Athena och en egen kurssida:

  Athena

  Kurssida

  Examination

  Kursen examineras genom skriftlig och muntlig redovisning av laborationer.

  Examinator

  Samuel Silverstein

  Tel: 08 5537 8693

  E-post: silver@fysik.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Free Range VHDL by B. Mealy and F. Tappero (Creative commons license)


  The electronic version can be downloaded free of charge from http://www.freerangefactory.org

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare:
  Samuel Silverstein, tel: 08 5537 8693, e-post: silver@fysik.su.se

   

  Studievägledare på Fysikum: studievagledare@fysik.su.se

  Studentexpeditionen: studentexp@fysik.su.se