Digital systemkonstruktion I, 7,5 hp

Kursen behandlar grunderna i digital elektronik, systemarkitektur, och systemutveckling med VHDL och stora FPGA-kretsar. Kursen ger träning i att självständigt planera, beskriva, simulera och implementera digitala system på moderna programmerbara digitala kretsar. De kunskaper och färdigheter som kursen förmedlar är användbara för vidare arbete inom fysikalisk systemteknik och experimentalfysik. Kunskaperna är även användbara inom yrkesområden där man arbetar med digital systemutveckling.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen