Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Miljö och hållbar utveckling - i ett fysikaliskt och geovetenskapligt perspektiv

Hur kan samhället utnyttja jordens tillgångar på ett hållbart sätt? Kursen behandlar skolämnet naturkunskaps centrala innehåll gällande hållbar utveckling. Områdets fysikaliska och geovetenskapliga grund gås igenom och sätts i ett perspektiv av aktuella samhällsfrågor.

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen

Information om upprop, registrering, lärplattform m.m. hittar du på den här sidan inom kort.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Du kommer att studera fysiken i ett sammanhang av samhälleliga utmaningar såsom energiförsörjning, miljöpåverkan, klimatförändringar och begränsade naturtillgångar av fossila bränslen och uran. Du lär dig om de fysikaliska mekanismerna bakom klimat och klimatförändringar samt förnybara energikällors utnyttjande och användbarhet diskuteras med utgångspunkt i grundläggande termodynamik. Du ska också studera användningen av radioaktiva material för kärnenergiproduktion relateras till säkerhets- och avfallshanteringsfrågor.  Dessutom får du se hur geomorfologiska, geologiska och hydrologiska processer bygger upp och förändrar jordens olika naturmiljöer i rum och tid. Du lär dig om kopplingen mellan klimat, klimatförändringar och geomorfologiska processer betonas särskilt med fokus på vattnets roll i landskapet. Centralt är frågor om hållbar utveckling och strategier för att minska samhällets sårbarhet. Bedömningar av förhållanden och osäkerheter kring ett framtida prognostiserat förändrat klimat diskuteras. Kursen behandlar även översiktligt geovetenskaplig metodik för riskanalys och övervakning.

Undervisning våterminen 2021

Undervisningen genomförs på distans. Kursen examineras genom muntlig redovisning och skriftlig hemtentamen.

 • Kursupplägg

  Kursen ges under dagtid på grundnivå.

  Delkurser

  Två moment:

  • MOM1. Miljöfysik (Environmental Physics), 7.5 hp
  • MOM2. Geovetenskap och hållbar utveckling (Earth Science and Sustainable Development), 7.5 hp.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och övningar.

  Examination

  Två examinationsmoment: Hemtentamen (mom1) och skriftlig salstentamen (mom2).  

  Examinator

  David Milstead

  Tel: 08 5537 8663

  E-post: david.milstead@fysik.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
  • Miljöfysik : Energi för hållbar utveckling (M. Areskoug – Studentlitteratur)
  • Moseley, W. G., Laris, P., Perramond, E. P. and Hapke, H. M. 2014: An Introduction to Human- Environment Geography. Local Dynamics and Global Processes. Wiley-Blackwell, Chichester. (416 s.)
  • Potter, R., Conway, D., Evans, R., and Lloyd-Evans, S. 2012. Key concepts in development geography. SAGE Publications Ltd, London. (Valda delar)
 • Kontakt

  Kursansvarig lärare:
  David Milstead , tel: 08 5537 8663,  e-post: david.milstead@fysik.su.se

  Föreläsningar:
  David Milstead , tel: 08 5537 8663, e-post: david.milstead@fysik.su.se
  Paul Glantz, tel: 086747647, e-post: paul.glantz@aces.su.se
  Frida Bender, tel:08161082, e-post: frida.bender@misu.su.se
  Karine Elihn, tel: 086747763, e-post: karine.elihn@aces.su.se
  Anders Wästfelt, tel:08164856, e-post:anders.wastfelt@humangeo.su.se
  Steffen Holzkämper, tel:08164961 , epost:steffen.holzkaemper@natgeo.su.se

   

  Studievägledare på Fysikum: studievagledare@fysik.su.se

  Studentexpeditionen: studentexp@fysik.su.se