Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Miljö och hållbar utveckling - i ett fysikaliskt och geovetenskapligt perspektiv

Hur kan samhället utnyttja jordens tillgångar på ett hållbart sätt? Kursen behandlar skolämnet naturkunskaps centrala innehåll gällande hållbar utveckling. Områdets fysikaliska och geovetenskapliga grund gås igenom och sätts i ett perspektiv av aktuella samhällsfrågor.

Du kommer att studera fysiken i ett sammanhang av samhälleliga utmaningar såsom energiförsörjning, miljöpåverkan, klimatförändringar och begränsade naturtillgångar av fossila bränslen och uran. Du lär dig om de fysikaliska mekanismerna bakom klimat och klimatförändringar samt förnybara energikällors utnyttjande och användbarhet diskuteras med utgångspunkt i grundläggande termodynamik. Du ska också studera användningen av radioaktiva material för kärnenergiproduktion relateras till säkerhets- och avfallshanteringsfrågor.  Dessutom får du se hur geomorfologiska, geologiska och hydrologiska processer bygger upp och förändrar jordens olika naturmiljöer i rum och tid. Du lär dig om kopplingen mellan klimat, klimatförändringar och geomorfologiska processer betonas särskilt med fokus på vattnets roll i landskapet. Centralt är frågor om hållbar utveckling och strategier för att minska samhällets sårbarhet. Bedömningar av förhållanden och osäkerheter kring ett framtida prognostiserat förändrat klimat diskuteras. Kursen behandlar även översiktligt geovetenskaplig metodik för riskanalys och övervakning.

 • Kursupplägg

  Kursen planeras inte att ges läsåret 22/23.

  Kursen gavs tidigare under dagtid på grundnivå.

  Delkurser

  Två moment:

  • MOM1. Miljöfysik (Environmental Physics), 7.5 hp
  • MOM2. Geovetenskap och hållbar utveckling (Earth Science and Sustainable Development), 7.5 hp.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och övningar.

  Examination

  Två examinationsmoment: Hemtentamen (mom1) och skriftlig salstentamen (mom2).  

  Examinator

  David Milstead

  Tel: 08 5537 8663

  E-post: david.milstead@fysik.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  • Miljöfysik : Energi för hållbar utveckling (M. Areskoug – Studentlitteratur)
  • Moseley, W. G., Laris, P., Perramond, E. P. and Hapke, H. M. 2014: An Introduction to Human- Environment Geography. Local Dynamics and Global Processes. Wiley-Blackwell, Chichester. (416 s.)
  • Potter, R., Conway, D., Evans, R., and Lloyd-Evans, S. 2012. Key concepts in development geography. SAGE Publications Ltd, London. (Valda delar)
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare:
  David Milstead , tel: 08 5537 8663,  e-post: david.milstead@fysik.su.se

  Föreläsningar:
  David Milstead , tel: 08 5537 8663, e-post: david.milstead@fysik.su.se
  Paul Glantz, tel: 086747647, e-post: paul.glantz@aces.su.se
  Frida Bender, tel:08161082, e-post: frida.bender@misu.su.se
  Karine Elihn, tel: 086747763, e-post: karine.elihn@aces.su.se
  Anders Wästfelt, tel:08164856, e-post:anders.wastfelt@humangeo.su.se
  Steffen Holzkämper, tel:08164961 , epost:steffen.holzkaemper@natgeo.su.se

   

  Studievägledare på Fysikum: studievagledare@fysik.su.se

  Studentexpeditionen: studentexp@fysik.su.se