Miljö och hållbar utveckling - i ett fysikaliskt och geovetenskapligt perspektiv, 15 hp

Om kursen

Kursen behandlar skolämnet naturkunskaps centrala innehåll gällande hållbar utveckling. Områdets fysikaliska och geovetenskapliga grund gås igenom och sätts i ett perspektiv av aktuella samhällsfrågor.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen