Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Modern fysik, astronomi, meteorologi och klimat

Denna kurs ger dig en bred förståelse av den moderna fysiken och du kommer att studera hur fysiken tillämpas inom närliggande områden såsom inom astronomi och meteorologi. Aktuella samhällsfrågor belyses ur ett fysikaliskt perspektiv.

Kursen vänder sig till studenter som utbildar sig till ämneslärare i matematik och naturvetenskapliga ämnen och teknik med inriktning mot skolår 7-9. Den kan också läsas som en fristående kurs för dig som vill få bredare kunskaper i fysik, astronomi, meteorologi och klimat. Kursen ges via formatet ”blended learning” där föreläsningar ges via webben, du får uppgifter att lösa online och vissa träffar organiseras på campus för att utföra laborationer/demonstrationer eller övningar. 

Kursen består av fyra delar:

 •  Modern fysik – där du får inblick i kvantfysiken och hur kvantfysiken kan användas för att förstå atomer, molekyler, eller fasta material. Du lär dig också om atomkärnorna och elementarpartiklarna.
 • Klimat och väder – För att förstå klimat och väder behöver fenomen såsom strålningsbalans och växthuseffekt studeras. Här kommer du diskutera och tolka resultat från numeriska modeller för väder och klimatprognoser.
 •  Astronomi och kosmologi – I denna delkurs kommer du studera universums utveckling, hur stjärnor utvecklas och där samt för hur planetsystem kan uppstå. Du kommer att få kunskap om vilka detektionsmetoder som används för att studera rymden.
 • Strålning och energi – Olika typer av strålning kommer att studeras och hur strålningen påverkar levande organismer.  Du kommer att reflektera över hur samhällets energianvändning påverkar jordens miljö och klimat.
 • Kursupplägg

  Kursen planeras inte att ges läsåret 22/23.

  Kursen gavs tidigare på helfart på dagtid och är på grundläggande nivå. Upplägget på kursen med ”blended learning” är anpassat för att olika studentgrupper ska kunna läsa kursen vid olika tillfällen och kanske i olika hastigheter.  Kursen ingår i Ämneslärarprogrammet i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik med inriktning mot skolår 7-9.  Den kan även läsas som fristående kurs.

  Delkurser

  Kursen består av fyra delar:

  • Modern fysik, 4,5 hp
  • Klimat och väder, 5 hp
  • Astronomi och kosmologi, 4 hp
  • Strålning och energi, 1,5 hp

  Undervisning

  Undervisningen består av inspelade föreläsningar samt övningar, laborationer och demonstrationer på campus.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftliga och muntliga redovisningar samt skriftliga tentamina.

  Examinator

  Sten Hellman

  Tel: 08 553 786 67

  E-post: sten@fysik.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Kursen planeras inte att ges läsåret 2022/23.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Modern fysik och energi och strålning:

  • "Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics" av Serway and Jewett

  eller

  • "University Physics with Modern Physics" av Young and Feedman.                                                                               

  Klimat och väder:

  • Claes Bernes: En varmare värld, tredje upplagan, Naturvårdsverket. Finns att beställa från Naturvårdsverket och kan även laddas ner gratis som en pdf: www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/1300/978-91-620-1300-4/                              
  • Kompendiet Meteorologi - en introduktion till de meteorologiska skeendena i lufthavet av Harald Lejenäs. Finns till försäljning på MISU.                                                                                         

  Astronomi och kosmologi:

  • Comins, N. F. & Kaufmann, W. J. III, Discovering the Universe, 10:e eller 11:e upplagan (paperback), W. H. Freeman and Co, New York                                                                                              
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare:
  Sten Hellman, tel: 08 553 786 67, e-post: sten@fysik.su.se

  Modern fysik och energi och strålning:
  Sten Hellman

  Klimat och väder:
  Meteorologiska institutionen: studievagledare@misu.su.se

  Astronomi och kosmologi:
  Institutionen för astronomi: studieinfo@astro.su.se

   

  Studievägledare på Fysikum: studievagledare@fysik.su.se

  Studentexpeditionen: studentexp@fysik.su.se