Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Modern fysik, astronomi, meteorologi och klimat

Denna kurs ger dig en bred förståelse av den moderna fysiken och du kommer att studera hur fysiken tillämpas inom närliggande områden såsom inom astronomi och meteorologi. Aktuella samhällsfrågor belyses ur ett fysikaliskt perspektiv.

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen

Information om upprop, registrering, lärplattform m.m. hittar du på den här sidan inom kort.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Kursen vänder sig till studenter som utbildar sig till ämneslärare i matematik och naturvetenskapliga ämnen och teknik med inriktning mot skolår 7-9. Den kan också läsas som en fristående kurs för dig som vill få bredare kunskaper i fysik, astronomi, meteorologi och klimat. Kursen ges via formatet ”blended learning” där föreläsningar ges via webben, du får uppgifter att lösa online och vissa träffar organiseras på campus för att utföra laborationer/demonstrationer eller övningar. 

Kursen består av fyra delar:

 •  Modern fysik – där du får inblick i kvantfysiken och hur kvantfysiken kan användas för att förstå atomer, molekyler, eller fasta material. Du lär dig också om atomkärnorna och elementarpartiklarna.
 • Klimat och väder – För att förstå klimat och väder behöver fenomen såsom strålningsbalans och växthuseffekt studeras. Här kommer du diskutera och tolka resultat från numeriska modeller för väder och klimatprognoser.
 •  Astronomi och kosmologi – I denna delkurs kommer du studera universums utveckling, hur stjärnor utvecklas och där samt för hur planetsystem kan uppstå. Du kommer att få kunskap om vilka detektionsmetoder som används för att studera rymden.
 • Strålning och energi – Olika typer av strålning kommer att studeras och hur strålningen påverkar levande organismer.  Du kommer att reflektera över hur samhällets energianvändning påverkar jordens miljö och klimat.

Undervisning våren 2021

Undervisning och laborationer sker på distans. Kursen examineras genom skriftliga och muntliga redovisningar samt skriftlig och muntlig hemtentamen.

Kursen använder sig av lärplattformen Athena

 • Kursupplägg

  Kursen ges på helfart på dagtid och är på grundläggande nivå. Upplägget på kursen med ”blended learning” är anpassat för att olika studentgrupper ska kunna läsa kursen vid olika tillfällen och kanske i olika hastigheter.  Kursen ingår i Ämneslärarprogrammet i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik med inriktning mot skolår 7-9.  Den kan även läsas som fristående kurs.

  Delkurser

  Kursen består av fyra delar:

  • Modern fysik, 4,5 hp
  • Klimat och väder, 5 hp
  • Astronomi och kosmologi, 4 hp
  • Strålning och energi, 1,5 hp

  Undervisning

  Undervisningen består av inspelade föreläsningar samt övningar, laborationer och demonstrationer på campus.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftliga och muntliga redovisningar samt skriftliga tentamina.

  Examinator

  Sten Hellman

  Tel: 08 553 786 67

  E-post: sten@fysik.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
  • Modern fysik, 4,5 hp, 18/1-3/2 2021
  • Klimat och väder, 5 hp, 4/2-23/2 2021
  • Astronomi och kosmologi, 4 hp, 24/2-10/3 2021
  • Strålning och energi, 1,5 hp, 11/3-17/3 2021

  I delkursen Klimat och väder ingår tre laborativa moment som äger rum på distans. Preliminära datum för dessa är 8/2, 15/2 och 19/2. Mer information om kursens schema finns i kursens Athenasida.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Modern fysik och energi och strålning:

  • "Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics" av Serway and Jewett

  eller

  • "University Physics with Modern Physics" av Young and Feedman.                                                                               

  Klimat och väder:

  • Claes Bernes: En varmare värld, tredje upplagan, Naturvårdsverket. Finns att beställa från Naturvårdsverket och kan även laddas ner gratis som en pdf: www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/1300/978-91-620-1300-4/                              
  • Kompendiet Meteorologi - en introduktion till de meteorologiska skeendena i lufthavet av Harald Lejenäs. Finns till försäljning på MISU.                                                                                         

  Astronomi och kosmologi:

  • Comins, N. F. & Kaufmann, W. J. III, Discovering the Universe, 10:e eller 11:e upplagan (paperback), W. H. Freeman and Co, New York                                                                                              
 • Kontakt

  Kursansvarig lärare:
  Sten Hellman, tel: 08 553 786 67, e-post: sten@fysik.su.se

  Modern fysik och energi och strålning:
  Sten Hellman

  Klimat och väder:
  Meteorologiska institutionen: studievagledare@misu.su.se

  Astronomi och kosmologi:
  Institutionen för astronomi: studieinfo@astro.su.se

   

  Studievägledare på Fysikum: studievagledare@fysik.su.se

  Studentexpeditionen: studentexp@fysik.su.se