Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Experimentell fysik för lärare

Denna kurs ger dig alla de grundläggande kunskaper som varje fysiker behöver. Kursen behandlar grundstenarna i den experimentella metoden. Ni lär er hur ni designar och utför experiment, analyserar data, tolkar samt presenterar resultaten.

ExperimentellFysik
Under sista laborationen på kursen utför studenterna en laboration där de detekterar radioaktivt sönderfall och bestämmer halveringstiden för silverisotoper.

Under kursen får du nödvändiga kunskaper i mätteknik, statiska och systematiska fel. Du får lära dig hur man fortplanterar och kombinerar fel. Du får också använda fördjupade statiska och datorbaserade metoder för att analysera data. Slutligen får du även kunskaper om hur du tolkar och presenterar resultaten, både skriftligt och muntligt.