Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kultur och politik i dagens Frankrike

Kursen behandlar några aktuella, kulturspecifika och samhällsrelevanta ämnen i ljuset av Frankrikes historiska, sociala och politiska utveckling under modern tid. Ämnen som kan komma att studeras är exempelvis den sekulära staten, den femte republikens framtid, den (de)centraliserade staten, det postkoloniala Frankrike, bilden av Frankrike som kulturbärande nation, fransk språkpolitik, nationalism, feminismens kulturella avtryck, etc. Fokus ligger på att ge en djupare förståelse för dessa fenomen genom att studera såväl  källtexter och debatter som de kontroverser dessa kulturella fenomen gett upphov till. Bilden av Frankrikes historia kommer att problematiseras då referenslitteraturen kommer att bestå av texter utifrån olika teoretiska perspektiv.

  • Kursupplägg

    Examinator

    Christophe Premat

    Hugues Engel