Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Franska: tematiska litterära studier: Resan

Kursen behandlar resetemat i franskspråkig litteratur. Ett urval skönlitterära texter som speglar olika aspekter av temat studeras och sätts in i relevanta estetiska, idéhistoriska och teoretiska sammanhang. Kursen ges i aktiva seminarier och omfattar metodgenomgångar, textanalys samt muntliga och skriftliga övningar.

  • Schema

    Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
  • Kurslitteratur

    Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.