Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Medeltidsfranska och filologi

Den här kursen på avancerad nivå ger dig fördjupade kunskaper om medeltidsfranska med fokus på den s.k. medelfranskan (ca 1250–1450).

Inom kursen studeras texter från olika delar av det franskspråkiga området. Texterna studeras både ur ett synkront och ett diakront perspektiv. Därutöver behandlas filologisk metod och textutgivning.

Kursen ges som läskurs. Den här kursformen innebär att du får ett introduktionsseminarium med din lärare i början av studieperioden och att du efter det läser kurslitteraturen och arbetar med examinationsuppgifterna på egen hand. Du håller mejlkontakt med din lärare under hela studieperioden.

Undervisningen och examinationen sker på franska.

Varmt välkommen att söka till kursen!