Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Konsumtionskulturteori och mode

Course second semester 1st year in Master's Programme in Fashion Studies

Kursen introducerar studenten till konsumtionskulturteori och använder detta perspektiv som bakgrund för en diskussion om moderelaterade fenomen. Vidare kommer studenten att undersöka de dialektiska processer mellan producenter och konsumenter i vilka konsumtion ges mening och marknadsbeteenden utvecklas.