Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Konsumtionskulturteori och mode

Course second semester 1st year in Master's Programme in Fashion Studies

Kursen introducerar studenten till konsumtionskulturteori och använder detta perspektiv som bakgrund för en diskussion om moderelaterade fenomen. Vidare kommer studenten att undersöka de dialektiska processer mellan producenter och konsumenter i vilka konsumtion ges mening och marknadsbeteenden utvecklas.

  • Schema

    Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
  • Kursrapporter

  • Kontakt

    master@ims.su.se