Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Modevetenskap: Kvalificerad yrkespraktik

Det här är en kurs för dig som vill göra en yrkespraktik, få 30 hp till examen och som har läst Modevetenskap I och II.

Kursen erbjuder studenter med 60 hp inom huvudområdet Modevetenskap en möjlighet att med en praktikplats tillämpa och reflektera över sina ämneskunskaper i en arbetslivskontext, och samtidigt förbättra sin anställningsbarhet inom något av de yrken huvudområdet är relevant för.

Praktikplatsen ska ge dig möjlighet att delta i arbetet med mode i någon form. Arbetsmarknaden för modevetare är bred och du kan praktisera i vilken organisation som helst där kunskap om och praktik i mode står i fokus. Personer som studerat modevetenskap finns bland annat inom marknadsavdelningar, PR byråer, museer, modemagasin, modeföretag, inköp och organisation samt universitetsvärlden.

VIKTIGT Innan du får registrera dig på kursen ska du lämna in blanketten Praktiköverenskommelse och få praktikplatsen godkänd av kursansvarig.

Praktiköverenskommelse och ansökan

Läs mer under "Mer information" nedan

Praktikplatsen: Information till er som tar emot studenter

Läs mer under "Mer information" nedan

 • Kursupplägg

  Kursen utgörs av en längre period av kvalificerad yrkespraktik där studenten ska delta i arbetet på en arbetsplats relevant för ämnet modevetenskap.

  Under kursen formulerar studenten i samråd med kursansvarig ett  modevetenskapligt problem som ska besvaras med hjälp av empiri inhämtad på praktikplatsen.

  • Kursen är 20 veckor heltid 
  • Praktikperioden är 18 veckor heltid varav 80% på praktikplats 20% deltagande i schemalagd undervisning/moment*.
  • Under praktikperioden kommer studenten ha 4 seminarier/avstämningsmöten då studenten inte närvarar på arbetsplatsen för att kunna delta.* Mer detaljer i schemat senast 1 månad före kursstart.
  • Under de två sista veckorna är studenten inte på praktikplatsen.

  Under de två sista veckorna ges tid för att skriva praktikrapport samt ett seminarietillfälle där din och övriga studenters praktikrapporter ventileras. Seminariet med praktikrapporten är obligatoriskt.

  Kurskrav - för att bli godkänd på kursen (utöver praktikrapporten) är närvarorapport/arbetsintyg underskriven av praktikplatsens handledare.

  Undervisning

  Undervisningen består huvudsakligen av aktivt deltagande på en praktikplats. Praktiken är en undervisningsplats. Under praktikperioden ingår studenten i arbetsplatsens organisation och genomför tilldelade uppgifter. Undervisning sker i form av handledning på praktikplatsen genom att studenten och handledaren för löpande samtal med varandra om studentens arbete. Utöver handledning utgörs undervisningen av seminarier.

  Under praktikperioden kommer studenten ha 4 seminarier/avstämningsmöten då studenten inte närvarar på arbetsplatsen för att kunna delta. Mer detaljer i schemat senast 1 månad före kursstart.

  Kurskrav: Handledaren på praktikplatsen ska lämna en redogörelse för vilka arbetsuppgifter studenten har gjort, samt en närvarorapport som omfattar hela praktikperioden.

  Handledaren på praktikplatsen ska lämna en redogörelse för vilka arbetsuppgifter studenten har gjort, samt en närvarorapport som omfattar hela praktikperioden.

  Praktikplatsen

  Praktiken är en undervisningsplats.

  Under praktikperioden ingår studenten i arbetsplatsens organisation och genomför tilldelade uppgifter.

  Praktikplatsen ska ge dig möjlighet att delta i arbetet med mode i någon form. Arbetsmarknaden för modevetare är bred och du kan praktisera i vilken organisation som helst där kunskap om och praktik i mode står i fokus. Personer som studerat modevetenskap finns bland annat inom marknadsavdelningar, PR byråer, museer, modemagasin, modeföretag, inköp och organisation samt universitetsvärlden. 

  Exempel på områden där du kan finna en relevant praktik är:

  • Branschorganisationer inom mode
  • PR-byråer med inriktning mode
  • Tidskrifter/magasin
  • Museér och utställare
  • Klädföretag

  Läs under "Mer information" nedan om hur du du ansöker.

  Examination

  Kursen examineras genom en praktikrapport som ventileras vid ett obligatoriskt seminarium i slutet avpraktikperioden.

  Examinator

  Länk till examinatorer vid våra utbildningar

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Mer information

  Praktikplatsen: Information till er som tar emot studenter

  Varje termin ger Institutionen för mediestudier vid Stockholms universitet en kurs i kvalificerad yrkespraktik för studenter i modevetenskap. För att bli antagen till kursen ska studenter ha läst minst 60 högskolepoäng i modevetenskap.

  Praktikkursen innebär att studenten under 18 veckor gör praktik motsvarande 80% på en arbetsplats inom modefältet. Övriga 20% ägnas åt skrivande och seminarier på universitetet och de två sista veckorna på terminen ägnar sig studenten åt att skriva en praktikrapport utifrån sina praktikerfarenheter. Rapporten examineras och betygsätts.

  Avsikten med praktikkursen är att ge studenten möjlighet att omsätta de teoretiska kunskaper som inhämtats under utbildningen i konkreta, självständiga och kvalificerade arbetsuppgifter. Praktikkursens längd gör det möjligt för arbetsplatsen att gradvis tilldela studenten alltmer kvalificerade arbetsuppgifter allteftersom praktiken fortskrider.

  En praktikplats är en utbildningsplats.
  Studenten ska själv finna en praktikplats. Att arbetsplatsen är beredd att ta emot studenten intygas genom en praktikplatsöverenskommelse (särskild blankett finns för detta). I praktiköverenskommelsen ska praktikplatsen specificera de arbetsuppgifter studenten kommer att ha som sin huvudsakliga sysselsättning under praktikterminen, och ange hur handledningen kommer att vara upplagd. Praktikplatsöverenskommelsen ska inkomma till institutionen senast två veckor innan terminen börjar, för att hinna bli godkänd av studierektor.

  Efter avslutad praktik skriver handledaren på praktikplatsen ett praktikintyg och skickar till institutionen. Det är viktigt i sammanhanget att praktikplatsen respekterar regeln om 80% arbetstid för studenten.

  Genom att ta emot en praktikant utökas arbetsplatsen med en motiverad student som är i slutet av sin utbildning och på tröskeln till sin framtida yrkeskarriär. Praktikanten utgör en resurs för såväl administrativa uppgifter som projektarbeten och kan förväntas ha goda teoretiska kunskaper inom ämnesområdet, viss inblick i aktuell forskning samt kompetens i att samla in data, analysera och utvärdera information samt skriva rapporter. Praktikanten presenterar själv mer i detalj sin arbetserfarenhet, sina förkunskaper och hur just dessa kan få en praktisk tillämpning på arbetsplatsen.

  Handledare måste finnas
  Institutionen för mediestudier har som krav att det ska finnas en utsedd handledare på varje praktikplats. Den person som är handledare ansvarar för att praktiken innefattar relevanta och kvalificerade arbetsuppgifter, samt att studenten får den handledning som angivits i praktiköverenskommelsen. Handledaren ska ge praktikanten löpande respons på utförda arbetsuppgifter samt vid behov vara ett bollplank för studenten att diskutera sin avslutande praktikrapport.


  Kontakt vid frågor

  Har du frågor om kursen i kvalificerad yrkespraktik och om
  hur praktiken ska gå till är du välkommen att kontakta vår studierektor, epost: paula.von.wachenfeldt@ims.su.se.

  För administrativa frågor kontakta studentexpeditionen, epost: exp@jmk.su.se  eller studievägledare:  studievagledare@ims.su.se

  För frågor kring examination och kursmål, kontakta kursansvarig Paula von Wachenfeldt, epost: paula.von.wachenfeldt@ims.su.se
  Med vänliga hälsningar,
  Institutionen för mediestudier

  Så här ansöker du

  Steg 1: Gör en ansökan via antagning.se

  Steg 2: Hitta praktikplats

  Steg 3: Ordna praktiköverenskommelse.

   

  Praktiköverenskommelse:

  Uppdaterad MODE KYP praktiköverenskommelse HT23 (186 Kb)

  I korthet gäller:

  • Du söker själv praktikplatsen
  • Praktikplatsen ska godkännas av oss innan du kan registreras

  Du söker själva kursen via antagning.se men du behöver själv ordna praktikplats som ska godkännas av kursansvarig och använda blanketten praktiköverenskommelsen som
  skickas per epost till infofashion@ims.su.se

  Ta gärna kontakt i god tid med praktikplatser (redan innan du fått antagningsbesked) för att du ska få en praktikplats i tid.

  DEADLINE PRAKTIKÖVERENSKOMMELSE

  Deadline 18 augusti för HT2023 praktiköverenskommelse:
  Blanketten ska vara vara komplett ifylld och signerad och mejlad till Studentexpeditionen infofashion@ims.su.se senast 18 augusti 2023.

   

  Tips för dig som söker praktik

  Hitta praktikplats:
  Välj praktikplats omsorgsfullt, gör research om arbetsplatsen. Fråga dig om arbetsplatsen kan erbjuda arbetsuppgifter inom moderelaterad verksamhet och fråga dig själv om du kommer kunna applicera dina erfarenheter genom reflektioner kring praktiken och/eller praktikplatsen med fokus på tillämpning av dina ämneskunskaper.
  Praktiken blir många gånger vad du gör den till själv!

  1. Första kontakten: Skicka ett mail - det är en intresseansökan om praktikplats.

  En sån intresseansökan är mycket likt en jobbansökan och skickas vanligen till en chef eller gruppledare. På vissa arbetsplatser finns en personal/HR-avdelning att höra sig för om bästa kontakt.

  I ansökan bör det framgå en beskrivning av dig själv, ditt intresse för arbetsplatsen, vad du tror du kan få ut av praktiken och att du gör det inom en utbildning på Stockholms universitet. Bifoga länk till kursen från utbildningskatalogen och beskriv kort kursens upplägg.

  2. Andra kontakten - när de hör av sig eller kanske vill mötas:
  Ställ frågor till presumtiva handledare om hur praktiken och arbetsuppgifter, handledning kommer att se ut. Är arbetsplatsen van vid att handleda praktikanter? Ta stöd i kursens kursplan och kursbeskrivning för kursens innehåll, förväntade studieresultat och undervisning i diskussion med handledaren.
   

  Praktikplatsen: Information till er som tar emot studenter


  Varje termin ger Institutionen för mediestudier vid Stockholms universitet en kurs i kvalificerad yrkespraktik för studenter i modevetenskap. För att bli antagen till kursen ska studenter ha läst minst 60 högskolepoäng i modevetenskap. Praktikkursen innebär att studenten under 18 veckor gör praktik motsvarande 80% på en arbetsplats inom modefältet. Övriga 20% ägnas åt skrivande och seminarier på universitetet och de två sista veckorna på terminen ägnar sig studenten åt att skriva en praktikrapport utifrån sina praktikerfarenheter. Rapporten examineras och betygsätts.

  Avsikten med praktikkursen är att ge studenten möjlighet att omsätta de teoretiska kunskaper som inhämtats under utbildningen i konkreta, självständiga och kvalificerade arbetsuppgifter. Praktikkursens längd gör det möjligt för arbetsplatsen att gradvis tilldela studenten alltmer kvalificerade arbetsuppgifter allteftersom praktiken fortskrider.

  En praktikplats är en utbildningsplats.
  Studenten ska själv finna en praktikplats. Att arbetsplatsen är beredd att ta emot studenten intygas genom en praktikplatsöverenskommelse (särskild blankett finns för detta). I praktiköverenskommelsen ska praktikplatsen specificera de arbetsuppgifter studenten kommer att ha som sin huvudsakliga sysselsättning under praktikterminen, och ange hur handledningen kommer att vara upplagd. Praktikplatsöverenskommelsen ska inkomma till institutionen senast två veckor innan terminen börjar, för att hinna bli godkänd av studierektor.

  Efter avslutad praktik skriver handledaren på praktikplatsen ett praktikintyg och skickar till institutionen. Det är viktigt i sammanhanget att praktikplatsen respekterar regeln om 80% arbetstid för studenten.

  Genom att ta emot en praktikant utökas arbetsplatsen med en motiverad student som är i slutet av sin utbildning och på tröskeln till sin framtida yrkeskarriär. Praktikanten utgör en resurs för såväl administrativa uppgifter som projektarbeten och kan förväntas ha goda teoretiska kunskaper inom ämnesområdet, viss inblick i aktuell forskning samt kompetens i att samla in data, analysera och utvärdera information samt skriva rapporter. Praktikanten presenterar själv mer i detalj sin arbetserfarenhet, sina förkunskaper och hur just dessa kan få en praktisk tillämpning på arbetsplatsen.

  Handledare måste finnas
  Institutionen för mediestudier har som krav att det ska finnas en utsedd handledare på varje praktikplats. Den person som är handledare ansvarar för att praktiken innefattar relevanta och kvalificerade arbetsuppgifter, samt att studenten får den handledning som angivits i praktiköverenskommelsen. Handledaren ska ge praktikanten löpande respons på utförda arbetsuppgifter samt vid behov vara ett bollplank för studenten att diskutera sin avslutande praktikrapport.


  Kontakt vid frågor

  Har du frågor om kursen i kvalificerad yrkespraktik och om
  hur praktiken ska gå till är du välkommen att kontakta vår studierektor, epost: paula.von.wachenfeldt@ims.su.se.

  För administrativa frågor kontakta studentexpeditionen, epost: exp@jmk.su.se  eller studievägledare:  studievagledare@ims.su.se

  För frågor kring examination och kursmål, kontakta kursansvarig Paula von Wachenfeldt, epost: paula.von.wachenfeldt@ims.su.se
  Med vänliga hälsningar,
  Institutionen för mediestudier

   

 • Möt oss

  Höstterminen 2022 startade institutionen för mediestudier för första gången kursen: Modevetenskap: Kvalificerad yrkespraktik, 30 hp.

  Syftet med kursen är att erbjuda studenter inom huvudområdet en möjlighet att tillämpa och reflektera över sina ämneskunskaper i en arbetslivskontext, och samtidigt förbereda och förbättra sin anställningsbarhet inom branschen huvudområdet utbildar för.

  Vid slutet av kursen erbjöds studenterna svara på en enkät med fokus på arbetsuppgifter, praktikens relevans för arbetslivserfarenhet och huvudområdet modevetenskap samt handledning.

  2023 Mode Praktikstudie

  Möt våra studenter

  Kajsa Nordin berättar om kursen kvalificerad yrkespraktik i modevetenskap

  Kajsa läser nu MKV på Erasmus+ utbyte vid Erasmus University Rotterdam och har tidigare läst Modevetenskap I och II och Kvalificerad yrkespraktik i Modevetenskap.

  Kajsa Nordin
  Foto: Kajsa Nordin

  jag har nu en mer visuell bild av hur en modevetare kan verka på fältet och precis som utbildningen kommunicerat är möjligheterna för modevetare breda

  Var gjorde du din praktik och vad är det för arbetsplats?
  Jag gjorde min praktik på en PR & Kommunikationsbyrå med inriktning på mode och livsstil. Företaget arbetar förutom med ren PR & Kommunikation även med utlåning av kläder via showroom.

  Vilka arbetsuppgifter har du haft?
  Verkligen allt möjligt! Både högt och lågt; vilket var precis det jag önskade när jag började fundera på var jag ville praktisera. Jag har jobbat mycket praktiskt mot kund med utlån, kontakt och sammanställningar, men även fått arbeta mer ingående med långsiktiga projekt, bl.a. med boksignering och Stockholm Fashion Week.

  Vilka erfarenheter har praktiken gett dig?
  Främst praktiska sådana såklart. Även om jag varit verksam på andra sätt inom branschen innan, genom retail i fem år, var det väldigt lärorikt att se vad som händer bakom kulisserna. Det har nästan varit som en sport att försöka dra paralleller mellan teori och praktiken; där är en smakskapare, den där personen verkar ha stenkoll på zeitgeist, det där märket arbetar med anti-mode, osv. Mycket intressant att få en inblick i hur bryggpersonerna i Stockholms modevärld verkar på fält. Personligen tycker jag att det varit väldigt spännande att ta del av den politik som råder och på nära håll fått se hur olika människor, beroende på inflytande och anseende, värderas olika mycket och bemöts på olika sätt.

  Har praktiken gett dig en tydligare bild av vad man kan arbeta med som modevetare?
  Hm… jag tror att jag hade en ganska bra uppfattning om yrken innan, och har tyvärr under min praktik inte stött på någon modevetare, men självklart har jag nu en mer visuell bild av hur en modevetare kan verka på fältet och precis som utbildningen kommunicerat är möjligheterna för modevetare breda.

  Har praktikkursen gett dig den arbetslivserfarenhet du önskat?
  Jag kan säga att praktikkursen har gett mig den arbetslivserfarenhet jag hade förväntat mig. Som praktikant är det nog svårt att önska vad arbetsuppgifterna, tillika det som blir arbetslivserfarenhet, ska vara. Även om jag är nöjd med min praktikplats önskar jag att jag hade fått bidra med, och uppleva, ännu mer. Men det är också viktigt att komma ihåg att du som praktikant är där som studerande, därför är det också rimligt att de arbetsuppgifter som ges speglar kunskapsnivån.

   

   

 • Kontakt

  Studierektor modevetenskap
  Studentexpedition för modevetenskap
  Studievägledare modevetenskap