Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Statistiska metoder i geovetenskap

Du får genom kursen en introduktion till hur man analyserar insamlade kvantitativa data inom geovetenskap.

Du får genom kursen lära dig om sannolikhetslära och statistik, interpolation, regression, tidsserieanalys, statistisk analys av en och flera variabler, ANOVA, transformation av data, samt hur man planerar experiment. Under kursen lär du dig bland annat att välja och använda de mest relevanta statistiska metoderna för geovetenskapliga frågeställningar samt anpassa experiment och analys efter statistiska metoder. Du får även lära dig att använda statistisk programvara.

Kursen ges av Institutionen för naturgeografi i samarbete med Matematiska institutionen och är en obligatorisk kurs andra terminen på Kandidatprogram i geovetenskap. Kursen kan också läsas som en fristående kurs.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, datorlaborationer och övningar.

  Examination

  Se kursplan.

  Examinator

  Anders Moberg

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kontakt

  För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till studentexepditionen vid frågor som rör kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen. Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

  Studentexpedition
  Erik Hansson
  E-post: erik.hansson@natgeo.su.se

  Studievägledare
  Elisabeth Sturesson
  E-post: elisabeth.sturesson@natgeo.su.se

  Kursansvar
  Anders Moberg
  E-post: anders.moberg@natgeo.su.se