Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Praktik i naturgeografi

Målet med praktiken är att ge erfarenhet av en arbetsplats där dina naturgeografiska kunskaper kommer till användning.

Du får möjlighet att praktiskt tillämpa dina kunskaper, och du får kännedom om hur arbete med ämnets anknytning organiseras och bedrivs på ett företag, en organisation eller en myndighet.

Undervisningen består av en introduktion förlagd till universitetet, praktik på en arbetsplats med anknytning till ämnet och skriftlig och muntlig avrapportering av praktiken. På arbetsplatsen ska du delta i verksamheten i samma utsträckning och på samma tider som övriga arbetstagare. Praktiken handleds av en person på praktikarbetsplatsen. Praktikarbetsplatsen och handledaren måste godkännas av kursansvarig på institutionen. Verksamheten skall beskrivas i en arbetsplan som också måste godkännas av kursansvarig, innan praktiken påbörjas.

Instruktioner för praktik och praktikkurser

Praktikkursen ges enbart till studenter som är antagna till något av institutionens masterprogram. 

Endast 15 hp praktikkurser får medräknas i examen.