Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Vattenresursers sårbarhet och resiliens, lokalt till globalt

 • 15 hp

Många olika miljö- och samhällsproblem är direkt relaterade till vattenfrågor.

Ett genomgående tema i kursen är problemorienterade analyser av vattenresurser och vattenkvalitet, som behövs i ett flertal yrkesutövningar, då vattenfrågor t.ex. finns med på agendan vid internationell konflikthantering, vid myndigheters hantering av miljöärenden och utformande av miljöriktlinjer, och vid hantering av industrins och areella näringars miljöpåverkan.

Kursen behandlar speciellt vattenresurser och vattenkvalitet, effekter av vattenbrist på växter och jordbrukssystem, föroreningsspridning genom yt- grund- och kustvattensystem, samt regionala vattenresursers sårbarhet och resiliens. Regionala analyser relateras vidare till vattenresursers globala sårbarhet och resiliens.

Kursen ingår i Masterprogam i hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser. Du kan även läsa kursen som fristående kurs. 

 • Kursupplägg

  Delkurser

  1. Teori, 1 hp
  2. Seminarier och datorövningar, 1 hp
  3. Fallstudie 1, 7 hp
  4. Fallstudie 2, 6 hp

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, övningar (inklusive datorövningar), seminarier samt individuella projektarbeten.

  Examination

  Se kursplan.

  Examinator

  Safano Manzoni

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till studentexepditionen vid frågor som rör kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen. Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

  Studentexpedition
  Kerstin Hörnby
  E-post: kerstin.hornby@natgeo.su.se

  Studievägledare
  Maria Damberg
  E-post: maria.damberg@natgeo.su.se

  Kursansvar
  Safano Manzoni
  E-post: stefano.manzoni@natgeo.su.se