Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Vattenresursers sårbarhet och resiliens, lokalt till globalt

 • 15 hp

Många olika miljö- och samhällsproblem är direkt relaterade till vattenfrågor.

För dig som är antagen HT2020

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Läs mer på institutionens webbplatsUtbildning

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Ett genomgående tema i kursen är problemorienterade analyser av vattenresurser och vattenkvalitet, som behövs i ett flertal yrkesutövningar, då vattenfrågor t.ex. finns med på agendan vid internationell konflikthantering, vid myndigheters hantering av miljöärenden och utformande av miljöriktlinjer, och vid hantering av industrins och areella näringars miljöpåverkan.

Kursen behandlar speciellt vattenresurser och vattenkvalitet, effekter av vattenbrist på växter och jordbrukssystem, föroreningsspridning genom yt- grund- och kustvattensystem, samt regionala vattenresursers sårbarhet och resiliens. Regionala analyser relateras vidare till vattenresursers globala sårbarhet och resiliens.

Kursen ingår i Masterprogam i hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser men du kan även läsa kursen som fristående kurs. 

 • Kursupplägg

  Delkurser

  1. Teori, 1 hp
  2. Seminarier och datorövningar, 1 hp
  3. Fallstudie 1, 7 hp
  4. Fallstudie 2, 6 hp

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, övningar (inklusive datorövningar), seminarier samt individuella projektarbeten.

  Examination

  Se kursplan.

  Examinator

  Safano Manzoni

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  Efter kursen

  Efter att du har genomgått kursen förväntas du kunna:

  • relatera och beräkna samband mellan uppströms vattenuttag, föroreningsemissioner och problemåtgärder och nedströms verkan på vattentillgång och vattenförorening
  • identifiera, extrahera och kombinera relevant information och data för analys och beräkning av vattentillgångs- och vattenföroreningsproblematik på lokal, regional eller global skala
  • relatera fysiska-kemiska-geografiska samband mellan uppströms och nedströms vatten till nationell och internationell vattenresurs- och miljöpolicy och miljöförvaltning, intressentdialog och konfliktlösning.
 • Möt oss

  Möt våra lärare

  Kursansvarig Stefano Manzoni

  Fernando Jaramillo
  Zahra Kalantari
  John Livsey
  Imenne Åhlén

  Möt våra forskare

  Vi studerar naturliga processer och effekter som orsakas av människan samt deras variabilitet och förändring i vatten, mark och permafrost.

  Hydrologi, vattenresurser och permafrost

 • Kontakt

  För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till studentexepditionen vid frågor som rör kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen. Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

  Studentexpedition
  Kerstin Hörnby
  E-post: kerstin.hornby@natgeo.su.se

  Studievägledare
  Maria Damberg
  E-post: maria.damberg@natgeo.su.se

  Kursansvar
  Safano Manzoni
  E-post: stefano.manzoni@natgeo.su.se