Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Trafik och miljö

Trafik- och transportfrågor är alltid aktuella i samhället och den här kursen behandlar, problematiserar och ger en vetenskaplig grund för centrala miljö‑, klimat- och hållbarhetsfrågor i relation till samhällets trafik- och transportsystem.

I FN:s globala hållbarhetsmål nr 11 (Hållbara städer och samhällen) anges att ”Hållbar stadsutveckling omfattar hållbart byggande och hållbar planering inklusive bostäder, offentliga platser såsom parker och torg, transporter, återvinning och säkrare kemikaliehantering som i sin tur kräver bl.a. institutionell kapacitet, och ny teknik.

Genom kursen får också kunskap om miljö- och hållbarhetsmål, miljöpåverkan och klimatanpassning, samt metoder och verktyg för att kunna bedöma dessa och planera för möjliga lösningar och långsiktig hållbarhet i trafik- och miljösystemen.

 • Kursupplägg

  Delkurser

  • Teori, 7,5 hp
  • Projektarbete, 7,5 hp

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, övningar samt projektarbeten.

  Examination

  Se kursplan.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till studentexepditionen vid frågor som rör kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen. Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

  Studentexpedition
  Erik Hansson
  E-post: erik.hansson@natgeo.su.se

  Studievägledare
  Maria Damberg
  E-post: maria.damberg@natgeo.su.se

  Kursansvar
  Simon Larsson
  E-post: simon.larsson@natgeo.su.se