Trafik och miljö, 15 hp

Om kursen

I FN:s globala hållbarhetsmål nr 11 (Hållbara städer och samhällen) anges att ”Hållbar stadsutveckling omfattar hållbart byggande och hållbar planering inklusive bostäder, offentliga platser såsom parker och torg, transporter, återvinning och säkrare kemikaliehantering som i sin tur kräver bl.a. institutionell kapacitet, och ny teknik.”

Trafik- och transportfrågor är alltid aktuella i samhället och den här kursen behandlar, problematiserar och ger en vetenskaplig grund för centrala miljö‑, klimat- och hållbarhetsfrågor i relation till samhällets trafik- och transportsystem. Du får kunskap om miljö- och hållbarhetsmål, miljöpåverkan och klimatanpassning, samt metoder och verktyg för att kunna bedöma dessa och planera för möjliga lösningar och långsiktig hållbarhet i trafik- och miljösystemen.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen