Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Hydrologisk modellering

Modeller och informationssystem är viktiga verktyg för arbetet med hydrologiska och hydrogeologiska frågeställningar och är grunden för en bra vattenresurshantering.

I kursen går vi genom olika typer av modeller och hur dessa används. Vidare behandlas de matematiska ekvationer som används i modeller för att beskriva vattenflöde och ämnestransport. Hanteringen av hydrologiska data omfattar metoder för tidsserieanalys och hantering av rumsliga data med hjälp av geografiska informationssystem (GIS) och geostatistik.

Kursen ingår i Masterprogam i hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser men kan även läsa kursen som fristående kurs. 

 • Kursupplägg

  Delkurser

  1. Laborationer, 5 hp
  2. Modelleringsmetoder, 4 hp
  3. Individuellt modelleringsprojekt, 6 hp

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, övningar, projektarbeten och laborationer.

  Förväntade studieresultat

  Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna:

  • genomföra hydrologiska och geovetenskapliga beräkningar med hjälp av matematiska och numeriska metoder
  • redogöra för olika typer av modeller och modelleringsmetoder
  • självständigt välja och tillämpa lämplig modelleringsmetod för en given hydrologisk eller geovetenskaplig frågeställning
  • tillämpa hydrologiska och geovetenskapliga modeller samt kritiskt diskutera modellresultat.

  Examination

  Se kursplan.

  Examinator

  Mattias Winterdahl

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till studentexepditionen vid frågor som rör kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen. Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

  Studentexpedition
  Kerstin Hörnby
  E-post: kerstin.hornby@natgeo.su.se

  Studievägledare
  Maria Damberg
  E-post: maria.damberg@natgeo.su.se

  Kursansvar
  Mattias Winterdahl
  E-post: mattias.winterdahl@natgeo.su.se