Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Dinosaurier - deras utveckling och utdöende, orienteringskurs

Kursen är tänkt för dig som vill ha en djupare kunskap om dinosauriernas ursprung, gruppens utveckling, uppgång och framgång under mesozoikum, deras utdöende vid krita/tertiär-gränsen samt deras kvarlevande släktingar fåglarna – hela denna utvecklingskedja kommer att behandlas.

toy dinosaurs
 • Kursupplägg

  Kursen är på 7,5 högskolepoäng (hp) och består av tio onlinelektioner. Efter varannan lektion (2, 4, 6, 8 och 10) följer en onlinetentamen. Anslutningsvis sker en sluttentamen som består av ett antal frågor samt en mindre uppsats.

  Kursen är till 100% på distans och du läser helt i din egen takt, materialet är tillgängligt 24/7 och det är inga fysiska träffar.

  Tyvärr är det så att VT22 är sista gången denna kurs ges....

  Examination

  Kursen examineras genom en online-tenta förlagt till slutet av kursen. Betygsättning sker enligt sjugradig målrelaterad betygsskala:

  A = Utmärkt
  B = Mycket bra
  C = Bra
  D = Tillfredsställande
  E = Tillräckligt
  Fx = Otillräckligt
  F = Helt Otillräckligt

  Kursens betygskriterier delas ut vid kursstart. Vidare skall godkänd exkursionsrapport (eller motsvarande) lämnas in. För godkänt krävs lägst betygsgraden E.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Fastovsky, D. E., 2020 – Dinosaurs, a Concise Natural History 4:e upplagan ISBN-13: 9781108469296

  men den tidigare upplagan går också bra

  Fastovsky, D. E., 2016 – Dinosaurs, a Concise Natural History 3:e upplagan ISBN-13: 9781316501153

 • Möt oss

  Foto credit: Stockhoms universitet

  "På våra kurser möts studenter med olika bakgrund, men intresset för vår planet är gemensamt. Det är roliga möten och viktigt att som lärare visa hur jorden ser ut och hur den fungerar, säger Otto Hermelin."

  Otto Hermelin är lektor och docent vid Institutionen för geologiska vetenskaper.

  Läs hela intervju från studentavdelning på SU

   

 • Kontakt

  Otto HermelinUniversitetslektor, docent, geologi
  Otto Hermelin
  otto.hermelin@geo.su.se
  (08) 16 47 34 | Rum: R229