Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Dinosaurier - deras utveckling och utdöende, orienteringskurs

 • 7,5 hp

Kursen är tänkt för dig som vill ha en djupare kunskap om dinosauriernas ursprung, gruppens utveckling, uppgång och framgång under mesozoikum, deras utdöende vid krita/tertiär-gränsen samt deras kvarlevande släktingar fåglarna – hela denna utvecklingskedja kommer att behandlas.

 • Kursupplägg

  Kursen är på 7,5 högskolepoäng (hp) och består av tio onlinelektioner. Efter varannan lektion (2, 4, 6, 8 och 10) följer en onlinetentamen. Anslutningsvis sker en sluttentamen som består av ett antal frågor samt en mindre uppsats.

  Examination

  Kursen examineras genom en online-tenta förlagt till slutet av kursen. Betygsättning sker enligt sjugradig målrelaterad betygsskala:

  A = Utmärkt
  B = Mycket bra
  C = Bra
  D = Tillfredsställande
  E = Tillräckligt
  Fx = Otillräckligt
  F = Helt Otillräckligt

  Kursens betygskriterier delas ut vid kursstart. Vidare skall godkänd exkursionsrapport (eller motsvarande) lämnas in. För godkänt krävs lägst betygsgraden E.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Fastovsky, D. E., 2016 – Dinosaurs, a Concise Natural History 3:e upplagan ISBN-13: 9781316501153

 • Kontakt

  Otto HermelinUniversitetslektor, docent, geologi
  Otto Hermelin
  otto.hermelin[at]geo.su.se
  (08) 16 47 34 | Rum: R229