Terrestrisk geofysik, 7,5 hp

Om kursen

I kursen "Terrestrisk geofysik 7,5 hp" får du lära dig grunderna i de vanligaste geofysiska metoderna och dess tillämpningar inom geologi. Genom föreläsningar får du lära dig geofysisk teori, och om bergarters och planeten jordens geofysiska egenskaper. Sedan följer föreläsningar, övningar och fältundervisning om hantering av geofysiska instrument, databehandling, och geologisk tolkning av geofysiska data.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen