Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Terrestrisk geofysik

I kursen "Terrestrisk geofysik 7,5 hp" får du lära dig grunderna i de vanligaste geofysiska metoderna och dess tillämpningar inom geologi.

Photo: Richard Gyllencreutz
Photo: Richard Gyllencreutz

Genom föreläsningar får du lära dig geofysisk teori, och om bergarters och planeten jordens geofysiska egenskaper. Sedan följer föreläsningar, övningar och fältundervisning om hantering av geofysiska instrument, databehandling, och geologisk tolkning av geofysiska data.

Kursperiod VT23: Period 2 (21/3–1 May)

OBS! Eftersom kursen ges på engelska, mer information om kursen hittar du på kursens engelska sida.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Mussett & Khan, 2009
  Looking into the Earth: an introduction to geological geophysics
  Cambridge University Press, NY, USA.
  ISBN 0-521-78085-3
  ISBN 0-521-78574-X

 • Kursrapporter

  Kursvärderingar ger möjlighet att påverka och ta ansvar för sitt eget lärande och ger viktig information för det pedagogiska utvecklingsarbetet.

  Det är viktigt att alla studenter besvara kursvärderingen efter varje kurs, detta ger oss möjligheten att kunna förbättra kursernas kvalitet.

  Kursvärderingen består av ett antal frågor och frågor som är specifika för varje kurs. Om du, som student, vill bidra med flera kursspecifika frågor kan du skicka dem till studies@geo.su.se.

  Om du inte fått kursvärderingen för din avslutad kurs, eller om du har andra frågor kring kursvärderingar hos IGV kan du kontakta studies@geo.su.se.

  Kursvärdering = studenters omdöme om kursen
  Kursrapport = kursansvarigs återkoppling på kursvärderingen

 • Kontakt