Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Terrestrisk geofysik

I kursen "Terrestrisk geofysik 7,5 hp" får du lära dig grunderna i de vanligaste geofysiska metoderna och dess tillämpningar inom geologi.

Genom föreläsningar får du lära dig geofysisk teori, och om bergarters och planeten jordens geofysiska egenskaper. Sedan följer föreläsningar, övningar och fältundervisning om hantering av geofysiska instrument, databehandling, och geologisk tolkning av geofysiska data.

OBS! Eftersom kursen ges på engelska, mer information om kursen hittar du på kursens engelska sida.